เทศบาลเมืองหนองปรือ ผนึกกำลัง UTE ศึกษา การติดตั้ง และบริหารโครงสร้างพื้นฐานสื่อสารโทรคมนาคม เสาอัจฉริยะ และเทคโนโลยี

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เทศบาลเมืองหนองปรือผนึกกำลัง UTE ศึกษา การติดตั้ง และบริหารโครงสร้างพื้นฐานสื่อสาร โทรคมนาคม เสาอัจฉริยะ Smart Pole และเทคโนโลยี Smart City

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น M เทศบาลเมืองหนองปรือ นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ผนึกกำลัง บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(UTE) ภายใต้กลุ่มบริษัทเบญจจินดา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ศึกษา การติดตั้ง และบริหารโครงสร้างพื้นฐานสื่อสารโทรคมนาคม เสาอัจฉริยะ Smart Pole และเทคโนโลยี Smart City (เมืองอัจฉริยะ) สู่เป้าหมาย นำเทคโนโลยีมาเสริมสร้างเมืองให้น่าอยู่ ด้วยระบบบริหารจัดการที่ดี พร้อมทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเตรียมพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาล ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ สามารถบูรณาการข้อมูล และเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับโครงสร้างพื้นฐาน รวมบริการต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาของส่วนรวม เพื่อทำให้สภาพแวดล้อมของเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ตลอดจนก่อให้เกิดผลผลิตมากขึ้น พัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาล ให้เป็นเมืองต้นแบบของ Smart City ด้วยการดำเนินการต่างๆ เช่น การวางโครงสร้างพื้นฐานสื่อสารโทรคมนาคม มีเสาอัจฉริยะ Smart Pole ที่ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ ติดตั้งอุปกรณ์ internet of Things (lot) และระบบควบคุม จัดการแบบรวมศูนย์ เมืองอัจฉริยะ ซึ่งทางเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้คัดเลือกพันธมิตรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการดำเนินการพัฒนาโครงการ Smart City มาร่วมดำเนินการ

On 14th July 2020, Dr. Mai Chainit, the Mayor of Nongprue municipality signed MOU with United Technology Enterprise Company Limited (UTE) to set up Smart Pole and Smart City.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *