แลคตาซอยมอบนมถั่วเหลือง 250 ลัง ผ่านเทศบาลเมืองหนองปรือนำไปช่วยคนพิการ-ยากไร้

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

แลคตาซอยมอบนมถั่วเหลือง 250 ลัง ผ่านเทศบาลเมืองหนองปรือนำไปช่วยคนพิการ-ยากไร้

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.ที่เทศบาลเมืองหนองปรือ นายนิยม เที่ยงธรรม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ รับมอบนมถั่วเหลือง ซัง ซัง จำนวน 250 ลัง จาก บริษัท แลคตาซอย จำกัด ทั้งนี้เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง คนยากจน คนพิการและผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการร่วมรับมอบ

On Wednesday 8th July 2020 at Nongprue town municipality, Mr. Niyom Teangtam, Deputy Mayor of Nongprue town municipality received 250 boxes of Lactasoy soymilk from Lactasoy Company Limited. All the Lactasoy soymilk will be distribute to disabled, elderly and the poor residents.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *