เมืองพัทยาออกหน่วยลงพื้นที่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชุมชน ซ.กอไผ่

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมืองพัทยาออกหน่วยลงพื้นที่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กลุ่มเป้าหมายชุมชนซอยกอไผ่

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่ชุมชนซอยกอไผ่ นางกัญฐณา พรชัย เลขาประธานชุมชนซอยกอไผ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษาชุมชนฯให้การต้อนรับ นางณอัญญา จันทรากาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษสาธารณะสุขเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่ฯ ที่มา ออกหน่วยลงพื้นที่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายชุมชนซอยกอไผ่ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย เมืองพัทยาโดยฝ่ายป้องกันและกลุ่มโรคส่วนควบคุมโรคสำนักการสาธารณสุข ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้ประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยาได้รับภูมิคุ้มกันโรคครอบคลุมแก่กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนไม่เจ็บป่วยหรือเสียชีวิตด้วยโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน พร้อมทั้งมีการแจกทรายอะเบทและถุงยางอนามัย ปรึกษาปัญหาโรคทั่วไป ฟรีอีกด้วย ตลอดจนไม่มีการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่ทำให้คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่เมืองพัทยาดียิ่งขึ้น ทุกปีภายหลังจึงมีการพัฒนาสายพันธุ์วัคซีนฉีดเพื่อป้องกันการเกิดโรคแก่ประชาชนโดยกำหนดเป้าหมายที่ควรจะได้รับวัคซีนได้แก่หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์มากกว่า 4 เดือนขึ้นไป เด็กอายุ 6เดือนถึง 2 ปี ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรคได้แก่ โรคปอดอุดกั้น หอบหืดหัวใจ ไตวาย หลอดเลือดสมอง มะเร็ง ได้รับเคมีบำบัดและเบาหวานผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้ทั่วถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามขั้นตอน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 38-42 9166 ในวันและเวลาราชการ

On 29th June 2020, Pattaya Bureau of Public Health Division of Disease Control Continuously department and Khopai Community held a mobile unit given a flu vaccination to Khopai residents free of charge.  For more information please call 0 38-42 9166 (official days and hours).

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *