China Tourist Service Center bring necessary items needed to CPDC.

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

English/ภาษาไทย

China Tourist Service Center cooperated with Pattaya City bring necessary items needed costs more than 100,000 baht to Child Protection and Development Center (CPDC).

On 1st June 2020, China Tourist Service Center led by Mr. DAPENG, China Tourist Service Center committee, and officers along with Mr. Rattanachai Sutidechanai, Pattaya Mayor Advisor, and Chinese business group kindly visited and brought necessary items needed that costs more than 100,000 Baht to Child Protection and Development Center (CPDC) in Hua Yai, Pattaya. Mrs. Radchada Chomjinda, Director of the Human Help Network Foundation, CPDC officers and children gave a very warm welcome to the guests.

ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวจีนร่วมเมืองพัทยามอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้บ้านเอื้ออารีและมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยต้อนรับเปิดการเรียนการสอนวันแรก

เมื่อช่วงเวลา 13.30 น. วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านเอื้ออารี ต.ห้วยใหญ่ ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวจีนร่วมเมืองพัทยามอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นกว่า 1 แสนบาทให้แก่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านเอื้ออารี พร้อมเปิดรับเด็กในการดูแลเข้ารับการเรียนการสอนตามปกติวันแรก แต่ยังคงมาตราการนิวนอร์มอล และคัดกรองเข้มให้เจ้าหน้าที่นักเรียน รวมถึงแขกที่มาเยี่ยมต้องผ่านจุดคัดกรองอุณหภูมิ ตั้งจุดเจลล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคม โดยมีนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา Mr. DAPENG คณะกรรมการศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวจีนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และกลุ่มนักธุรกิจชาวจีนร่วมกันมอบสิ่งของในครั้งนี้ โดยมีนางรัชฎา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และเด็กๆคอยให้การต้อนรับพร้อมชมการแสดงการเต้นประกอบเพลงจากเด็กๆจำนวน 2 ชุด โดยทาง Mr. DAPENG เผยว่า ได้มาที่บ้านเอื้ออารี 3-4 ครั้งแล้วรู้สึกชื่นชอบในการทำงานและอยากมีส่วนช่วยเหลือจึงได้ชักชวนเพื่อนๆรวบรวมเงินนำไปจัดซื้อสิ่งของจำเป็นต่างๆ อาทิ ข้าวสารอาหารแห้ง อุปกรณ์การเรียน ขนม นม ของเล่นเด็ก กว่า 300 ชุด จำนวนเงินกว่า 100,000 บาท เผยว่า”คนไทยคนจีนเป็นครอบครัวเดียวกัน” เพราะว่าเวลาที่ทางประเทศจีนได้รับความเดือดร้อนคนไทยไม่เคยที่จะซ้ำเติมหรือรังเกียจพวกเขา แต่ให้ความช่วยเหลือเมื่อครั้งตอนที่ประเทศจีนประสพปัญหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาดในช่วงแรกๆก่อนจะมีประกาศปิดประเทศจีนและปัจจุบันสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วกลับมาเปิดประเทศตามปกติเลยอยากช่วยเหลือคนไทยให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้ ด้านนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย เผย ให้โอวาสแก่เด็กๆบ้านเอื้ออารี และเด็กจากศูนย์การเรียนรู้อาเซียน ที่เข้าร่วมในวันนี้กว่า 50 คน ว่าให้เป็นเด็กดี ให้รู้ถึงบุญคุณของผู้ให้เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ให้ตอบแทนสังคมและเป็นคนดีอนาคตของชาติต่อไป ด้านนางรัชฎา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย ได้กล่าวขอบคุณทางคณะศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวจีนร่วมเมืองพัทยาที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของทางมูลนิธิฯในครั้งนี้

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *