เมืองพัทยา ให้การต้อนรับคณะผู้จัด Miss Thailand Chonburi 2023

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวทิฐิพันธ์ เพ็ชรตระกูล รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายพิทยา ภิรมย์อ้น ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นางสาวภคินี รุ่งรัตนพันธ์ สมาชิกสภาเมืองพัทยา นายสุรัตน์ เทพฉายโต ผู้อำนวยการสำนักการท่องเที่ยวและกีฬา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะผู้จัดการประกวดนางสาวไทยชลบุรี ประจำปี 2566 โดยมี ดร.ศรีสุริยะ จารุกรตรีภพ นายกสมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวัยรุ่นไทย ผู้แทน ดร.จีราพร สุขารมณ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นางสาวไทยชลบุรี ประจำปี 2566 นำเสนอรูปแบบการประกวดฯ ณ ห้องประชุม VIP ศาลาว่าการเมืองพัทยา ด้วยคณะผู้จัดการประกวด Miss Thailand Chonburi กำหนดจัดการประกวดในวันที่ 24 ก.พ. 66 ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 4 ก.พ. 66 (คัดเลือกให้เหลือเพียง 20 คน เท่านั้น) เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี กองประกวดเห็นควรให้เมืองพัทยาเป็นสถานที่เก็บตัวผู้เข้าประกวดฯ ในระหว่างวันที่ 20-22 ก.พ. 66 จึงได้เข้าปรึกษาขอคำแนะนำจากผู้บริหารเมืองพัทยา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยาและสร้างความประทับใจ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาสู่เมืองพัทยา อีกทั้งเป็นการสนับสนุนและผลักดันนางสาวไทยชลบุรี เป็นตัวแทนระดับประเทศไปสู่ระดับโลกต่อไป

On 1st February 2023 at Pattaya City Hall, Deputy Mayor Miss Thitiphan Petchtrakul along with Pattaya Mayor Assistant Secretary Mr. Pittaya Pirom-on, Pattaya City Council member Mrs. Phakhinee, Rungrattanaphan, The Director of the Office of Tourism and Sports Mr. Surat Thepchaito and involved officials warmly welcomed Miss Thailand Chonburi 2023 organizers on their visited included the event concept’s presentation.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *