มพย.ประชุมคณะทำงานช่วยเหลือประชาชน

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

มพย.ประชุมคณะทำงานช่วยเหลือประชาชน

วันที่ 29 เมษายน 2563 ที่ร้านอาหารครัวเซิร์ฟ จอมเทียน นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ประชุม คณะทำงานมอบหมายงาน เกี่ยวกับ การลงทะเบียน ขอรับความช่วยเหลือของประชาชน กรณีได้รับผลกระทบจาก COVID 19 โดยให้ คณะทีมงาน ลงพื้นที่ แจกแบบลงทะเบียน ชี้แจงรายละเอียด ในพื้นที่ เพื่อความรวดเร็ว เป็นระเบียบเรียบร้อย ในวันไปยื่นเอกสาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

On 29th April 2020 at Surf Kitchen Jomtien Pattaya beach, Mr. Pattana Boonsawat, Pattaya Deputy Mayor held the meeting with Pattaya team on topic of help Pattaya residents due to Covid-19 crisis.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *