เมืองพัทยาเผยแนวทาง “Kohlarn Sandbox”

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564  นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยในที่ประชุม  เตรียมเปิดเมืองนำร่อง รองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ โรงแรม Intercontinental Pattaya  เนื่องด้วยจะมีการเริ่มต้นเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยโมเดล Phuket Sandbox ณ จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยในที่ประชุมได้มีการหารือการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 โดส โดยนายสนธยา เผยต่อไปว่าในส่วนของเมืองพัทยา สำหรับพื้นที่ที่จะใช้เป็นโมเดลเดียวกันกับ Phuket sandbox คือที่ “เกาะล้าน” โดยจะทำเป็น “Kohlarn sandbox” เนื่องจากสามารถจำกัดพื้นที่ได้ง่าย ทั้งนี้จะประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการและประชาชนบนพื้นที่เกาะล้านว่าจะทำในลักษณะของการเปิดรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ หรือทำในลักษณะ sandbox คือรับเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในขณะที่ตอนนี้จังหวัดชลบุรียังได้รับวัคซีนไม่ถึง 2 แสนคนหากเป็นไปตามแผนที่ทางรัฐบาลได้ประกาศ ทุกคนจะยังคงได้รับวัคซีนตามแผนอยู่ ภายในสิ้นปีนี้ประชาชนทั้งหมด 70% จะได้รับวัคซีนแต่ถึงอย่างไรแผนที่จะเปิดการท่องเที่ยวในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 พร้อมจะเปิดตามแผนที่รัฐบาลมีมติไว้อยู่แล้ว

Pattaya City revealed the guideline of “Kohlarn Sandbox”

On 9th June 2021 at Intercontinental Pattaya was the Pattaya meeting, Mr. Sonthaya Khunpluem, Pattaya Mayor said that Pattaya City revealing the guideline of “Kohlarn sandbox” to promote and support the Pattaya tourism industry. 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *