พิธีสถาปนาและเปิด สโมสรโรตารี่ พัทยาเซ็นเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

Please follow and like us:

Pattaya Good News  Team

เมื่อวันที่ 29  กรกฎาคม 2566 ที่ โรงแรมฮิลตัน พัทยา คุณพรรณธิดา โรจน์วรรณสินธุ์ อดีต ผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล เป็นประธานในพิธี สถาปนา นายก และคณะกรรมการบริหาร สโมสรโรตารี่ พัทยาเซ็นเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมเปิดตัวสโมสรฯ อย่างเป็นทางการ สานต่อแนวทางการทำงานของชาวโรแทเรียน โดยมีคุณจาน่า สุวรรณศรี  เป็นนายกก่อตั้งฯ และ เป็นนายกสโมสร อย่างถูกต้องตามหลักสากลของโรตารี โดยมีคณะกรรมการบริหาร และสมาชิกเข้าร่วมพิธีสถาปนาอย่างพร้อมเพรียง ในงานมีบรรดาชาวโรแทเรียนจากภาค 3340  เข้าร่วมแสดงความยินดีกว่า100 คน 

โดยเข้าสู่พิธีการ ได้มีการอันเชิญธงโรตารี และธงชาติไทย เพื่อทำพิธีสถาปนา นายก และคณะกรรมการบริหารอย่างเป็นทางการโดยทางอดีตผู้ว่าการภาค เป็น ประธานในการมอบเหรียญโรตารีให้แก่คณะกรรมการ และสมาชิกที่เข้าร่วมพิธีสถาปนา เสร็จสิ้นพิธีการได้มีการแสดงโชร์ รำไทย เต้นลีลาศ การเต้นของชาวพื้นเมือง และเดินแบบ เพื่อประมูล เครื่องประดับ และรายได้ทั้งหมด จะนำไปช่วยเหลือสังคมต่อไป สำหรับการจัดงานสถาปนาฯ เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานระหว่างองค์กรโรตารีในภาคตะวันออก สานสัมพันธ์กลุ่มโรตารีไทย-ต่างชาติ ในแนวทางปฏิบัติงานเดียวกัน คือ บำเพ็ญประโยชน์ทางด้านการกุศล ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ สนับสนุนด้านการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการยกระดับมาตรฐาน จรรยาบรรณในทุกอาชีพ ตลอดจนช่วยสร้างสรรค์ไมตรีจิต พัฒนาโครงการต่างๆ เพื่อให้บรรดาสมาชิกได้มีส่วนร่วม ใช้ความสามารถของตนในด้านวิชาชีพ ให้เป็นประโยชน์ บทบาทของสมาชิก คือ การปฏิบัติตนดำเนินธุรกิจและวิชาชีพของตน ให้สอดคล้องกับหลักการของโรตารี โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น

Rotary Club of Pattaya Center International Charter Celebration

On 29th July 2023 at Hilton Pattaya Hotel, The Rotary Club of Pattaya Center International celebrated their certifies from Rotary International and celebrated their Charter President Mrs. Jana Suwannasri and the other Charter members. The ceremony opened by Rotary District 3340 Past Governor Pantida Rojwannasin and her husband Mr. Nantachai Rojwannasin. There were many Rotarians and honor guests attended the important evening.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *