มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย สาธิตวิธีทำงานฝีมือเดคูพาจ ให้กับกลุ่มสตรี อบต.กะเฉด จ.ระยอง

Please follow and like us:

มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย สาธิตวิธีทำงานฝีมือเดคูพาจ ให้กับกลุ่มสตรีขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉด

HHNFT PR

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566  เจ้าหน้าที่และเด็กๆบ้านเอื้ออารี จำนวน  6 คน (เบียร์, ภีม, ไนท์, เอก, ปลื้ม, เต็งหนึ่ง ) กลุ่มงานฝีมือเดคูพาจโดยการนำ คุณครูเบริ์ด เจ้าหน้าที่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านเอื้ออารี ภายใต้มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการสอนสาธิตวิธีทำงานฝีมือเดคูพาจ  ให้กับกลุ่มสตรีขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉด จำนวน 50 คน และโอกาสนี้ได้มีเจ้าหน้าที่จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี  จำนวน 4 ท่าน ได้เข้าร่วมฝึกอบรมด้วย “ตามโครงการฝึกอบรบและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลกะเฉด จ.ระยอง”  ซึ่งครั้งนี้เด็กๆมีความภาคภูมิใจมากที่ได้มีส่วนช่วยเหลือสังคม แบ่งปันความรู้สู่ชุมชน  เพื่อสร้างอาชีพให้กับชุมชนอีกด้วย

On Tuesday July 25th 2023, Decoupage Handicrafts group of Child Protection and Development Center (CPDC) led by CPDC’s Guardian teacher; Kru Bird together with CPDC’s children; Nong Beer, Peem, Nite, Plume and Teng-Nueng held Decoupage Handicrafts Workshops to 50 women of  Kached Sub district Administrative Organization in Rayong Province by invitation of Kached Sub district Administrative Organization.

On this occasion, there were four officers from Children and Youth Training Center in Chonburi Province participated.

For empowering Kached women group potential through crafts skills development by Project of Kached Sub district Administrative Organization.

Human Help Network Foundation Thailand is definitely very proud of our children and our staff for their contribute development, crafts skills knowledge sharing to create a career for residents in a community.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *