เมืองพัทยาเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ให้นักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 8

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ที่โรงพยาบาลเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา มอบนโยบายในการเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด Pfizer โดยมีคณะแพทย์และพยาบาล คณะทำงานนายกเมืองพัทยาและส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการจัดระเบียบในการเข้ารับวัคซีนในครั้งนี้ ซึ่งในวันนี้เป็นกลุ่มเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนเมืองพัทยา 8 โดยบรรยากาศมีบรรดาผู้ปกครองต่างพาลูกหลานมารับวัคซีนกันอย่างต่อเนื่อง  ในครั้งนี้เป็นการฉีดวัคซีนเพื่อ ยกระดับความปลอดภัย ในอนาคตวัคซีนโควิด-19 อาจจะต้องฉีดทุกปีเหมือนวัคซีนทั่วไป เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและไม่นำเชื้อไปติดคนที่บ้านสิ่งสำคัญคือนักเรียนทุกคนต้องมีภูมิคุ้มกันและมีความปลอดภัย และในส่วนของเยาวชนที่อยู่นอกสถานศึกษา หรือไม่อยู่ในสังกัดโรงเรียนเมืองพัทยาที่ต้องการจะรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 สามารถแจ้งมายังเมืองพัทยาได้ โดยแจ้งที่ประธานชุมชนของชุมชนที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆหรือที่โรงพยาบาลเมืองพัทยา เมืองพัทยาพร้อมให้บริการวัคซีนกับเด็กทุกคน เพราะถือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการสร้างระบบภูมิคุ้มกันหมู่ในเมืองพัทยาให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยทางคณะทำงานนายกเมืองพัทยายังได้ นำตุ๊กตา ขนม ของเล่นเด็ก ที่ได้รับการสนับสนุนจากนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยานำมามอบให้เด็กๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจอีกด้วย

Pattaya City vaccinated against Covid-19 to students in Pattaya School No. 8, South Pattaya.

On 22nd March 2022 at Pattaya City Hospital, Pattaya School No. 8 students have vaccinated the first dose of Pfizer Covid-19 vaccine.  The vaccinated against Covid-19 to student’s campaign is provided by Pattaya City, Mr. Sonthaya Kunplome Pattaya Mayor.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *