เมืองพัทยาติดตั้งถังแยกขยะรีไซเคิล

Please follow and like us:

เมืองพัทยาติดตั้งการแยกขยะรีไซเคิล 3 อย่างยาวตลอดแนวถนนเรียบชายหาดพัทยา

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2565 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจบริเวณชายหาดพัทยาหลังจากที่ทางเมืองพัทยาได้มีการติดตั้งถังติดตั้งการแยกขยะสแตนเลส รีไซเคิล 3 อย่าง เป็น 1 กระป๋องอลูมิเนียม 2 พลาสติกขวดแก้ว 3 ถุงพลาสติกทิชชู่ กล่องโฟม ซองขนม  เป็นการติดตั้งเพิ่มเติมมาจากถังขยะทั่วไปเพื่อง่ายต่อการจัดเก็บของเจ้าหน้าที่และง่ายต่อการคัดแยกในการนำไปต่อยอดรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์  เมืองพัทยามีการขยายตัวของชุมชนเมืองมากขึ้น เป็นที่ทราบกันดีว่ามีความหนาแน่นของจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี ซึ่งย่อมส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน จึงเป็นเรื่องที่สำคัญของคนพัทยาที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคไปในทางที่ไม่ก่อให้เกิดขยะจากถุงพลาสติกแบบหูหิ้ว และโฟมอย่างไม่จำเป็น เนื่องจากในประเทศไทยมีการใช้พลาสติกและโฟมมากถึง 45,000 ล้านชิ้นต่อปี นอกจากนี้ ภาพรวมไทยยังคงมีอัตราการผลิตขยะเฉลี่ยต่อคนสูงสุดในอาเซียน 1.76 กิโลกรัมต่อคนต่อวันจึงอยากจะจัดการกับขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้คัดออกออกไปทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อลดโลกร้อนลดปัญหาขยะตกค้างในเมืองพัทยาโดยถังแยกขยะสแตนเลส​ ตลอดชายหาดพัทยา เพื่อคัดแยกขยะจากต้นทาง พร้อมเก็บแยกคัน​ ทุกๆ​ 2 ชั่วโมง​ โดยไม่รวมกับขยะทั่วไป​ โดยเมืองพัทยาเชื่อว่าทุกคนทำได้​ ดื่มแล้วทิ้งเพื่อนำขวดเปล่าไปรีไซเคิล​ ช่วยกันเพื่อเมืองพัทยา​ที่น่าอยู่ของทุกคน

Pattaya City set up 3 types of Recycle waste along Pattaya Beach area.

On 6th July 2022, the reporter surveyed along Pattaya Beach Road area to check for 3 types of Recycle Wastewhich been provided for everyone by the Pattaya City. Recycle Waste; aluminum can, Recycle Waste; plastic glass bottle and General Waste; plastic bag, foam box, tissue.To keep the beach area clean, convenience for everyone in separate wastes convenience and help Pattaya waste collector work easily also to further sort recycling used.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *