เมืองพัทยาลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคผู้ป่วยโควิดที่อาการไม่รุนแรง

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ที่ ย่านพัทยาใต้ นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายนิคม แสงแก้ว คณะทำงานนายกเมืองพัทยาหลังได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชนในซอยพัทยาใต้ซอย 3 และพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากมีชาวบ้านที่เป็นผู้ป่วยโควิด 19 ที่อาการไม่รุนแรงกักตัวรักษาอยู่บ้านโทรมาขอความช่วยเหลือในเรื่องของการขาดแคลนเครื่องอุปโภค บริโภค  เนื่องจากไม่สามารถออกไปไหนได้ต้องทำการกักตัวเอง โดยทางปรึกษานายกเมืองพัทยาและคณะทำงานนายกเมืองพัทยาได้ร่วมกับทาง อบจ.ชลบุรีได้นำ เครื่องอุปโภค บริโภค ยารักษาโรค พร้อมน้ำดื่ม  จาก อบจ.ชลบุรีโดยท่าน สจ.สกน ผลลูกอินทร์  มามอบให้กับทางผู้ป่วยตามที่ชาวบ้านเดือดร้อนและได้ร้องขอมาพร้อมแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพการรับประทานอาหารและยาอย่างถูกวิธีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดูแลประชาชน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมร้องทุกข์ 1337

Pattaya City distributed amenities needed to help residents during their home isolation.

On 11th January 2022 in South Pattaya area, Mr. Priwan Aromchuen, Pattaya Mayor Advisor together with Mr. Nikhom Sangkeaw, Pattaya Mayor Working Team distributed amenities needed to help residents during their home isolation.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *