นายกเมืองพัทยาเผยพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวในปี 65 เริ่มกุมภาพันธ์

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

นายกเมืองพัทยาเผยพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวในปี 65 เริ่มเดือนกุมภาพันธ์ ในกิจกรรมวันแห่งความรัก-ตรุษจีน และอื่นๆต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 3 มกราคม2565 นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เผยว่า สำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในปี 2565 ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป จะเริ่มเข้าสู่แผนในการจัดกิจกรรม ทั้งงานเทศกาลวาเลนไทน์ เทศกาลตรุษจีน และอื่นๆต่อเนื่อง ซึ่งเมืองพัทยาจะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาคเอกชน โดยในเดือนมีนาคม ก็จะมีการจัดกิจกรรมเทศกาลดนตรีเมืองพัทยาหรือพัทยามิวสิคเฟสติวัล ส่วนในเดือนเมษายน ก็จะมีการจัดเทศกาลปีใหม่ไทย หรืองานสงกรานต์ ซึ่งหลังจากมีการเปิดประเทศในเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม2564 เมืองพัทยา ได้มีการแสดงถึงศักยภาพและความพร้อม ในการจัดกิจกรรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกสัปดาห์ ภายใต้มาตรการต่าง ๆในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และในปี 2565 ก็เช่นกันเมืองพัทยาจะมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องในทุกเดือน เพื่อให้เมืองพัทยาเป็นเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวและเป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล ซึ่งตามเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Pattaya Mayor planning for upcoming events to supporting Pattaya Tourism

On 3rd January 2022, Mr. Sonthaya Kunplome Pattaya Mayor was planning for Pattaya upcoming events to supporting and promoting Pattaya Tourism.  From February 2022 there are Valentine’s Day and Chinese New Year events and many events.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *