การรับวัคซีนจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เป็นปัจจัยสำคัญ ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเมืองพัทยา

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564  ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศในเมืองพัทยาหลังรัฐบาลได้มีการประกาศผ่อนปรนให้ร้านอาหารสามารถนั่งรับประทานได้ไม่เกิน 5 ทุ่ม แต่ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์ โดยรวมร้านต่างๆให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งร้านอาหารส่วนใหญ่ในเมืองพัทยาพึ่งนักท่องเที่ยวเป็นหลัก รวมทั้งธุรกิจอื่นๆที่ต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวต่างปรับตัวเปลี่ยนมาค้าขายตามยุคสมัยเพื่อความอยู่รอดของปากท้อง ในบรรยากาศในเมืองพัทยาที่ไร้นักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งเหลืออยู่ 20 % ที่ส่วนมากมีครอบครัวในเมืองพัทยาสากกว่าผู้ที่ยอมปฎิบัติตามขั้นตอนการกักตัว เพื่อที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวซึ่งเป็นส่วนที่น้อยมากไม่เพียงพอ ที่จะสามารถขับเคลื่อนภาคท่องเที่ยวเมืองพัทยาได้ ซึ่งต้องมีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาไม่ต่ำกว่า 60 %  จึงจะสามารถกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นได้ดร.กำพล อดิเรกสมบัติผู้อำนวยการอาวุโส และหัวหน้าฝ่ายวิจัยด้านเศรษฐกิจ และตลาดการเงิน Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวในช่วงต้นปีที่ผ่านมา โดยมุมมองที่แตกต่างของนักเศรษฐศาสตร์ต่อคำถามเหล่านี้ ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้มีตัวเลขประมาณการ GDP ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งในบทความนี้จะขออนุญาตแชร์มุมมองของ SCB EIC การปิดเมืองแบบเข้มงวดทั้งประเทศนั้น ส่งผลกระทบที่รุนแรงกับเศรษฐกิจ การฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงจนมีภูมิคุ้มกันหมู่นั้น จากการวิเคราะห์ข้อมูลล่าสุด EIC คาดว่ากลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี และญี่ปุ่น มีแนวโน้มได้รับวัคซีน และเกิดภาวะภูมิคุ้มกันหมู่ในช่วงไตรมาสที่ 2-3 ของปี 2564 ขณะที่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนา จะทยอยเกิดภาวะภูมิคุ้มกันหมู่ได้ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2564  (เช่น จีน และมาเลเซีย) เรื่อยไปจนถึงช่วงครึ่งหลังของปี 2565 (เช่น อินเดีย และกลุ่มประเทศ CLMV) ในส่วนของไทยนั้น รัฐบาลตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้กับ 50% ของประชากร ภายในสิ้นปี 2564 โดย EIC ประเมินว่า ไทยจะเกิดภาวะภูมิคุ้มกันหมู่ได้ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2565 ซึ่งหมายถึงช่วงต้นปีหน้าซึ่งอาจจะดูนานพอสมควร

The group vaccinations is the main key in helping the Pattaya tourism

On 19th May 2021, the reporter surveyed Pattaya tourism around the town after the government allows customers are eatable in restaurants until 11 pm but alcohol drinks are not allowed. 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *