วัดสุทธาวาสร่วมเทศบาลเมืองหนองปรือมอบถุงยังชีพให้แก่ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เขตพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อมพระมหาถาวร ฐานวโร รองเจ้าคณะอำเภอบางละมุง เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส ,คณะ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ เป็นข้าวสารอาหารแห้ง สิ่งของเครื่องใช้จำเป็น  ยาสามัญประจำบ้าน ให้แก่ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ที่ยากไร้ในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ เพื่อ เป็นการบรรเทาความทุกข์เบื้องต้น จำนวน 10 ราย อาทิ 1.ด.ญ.วิคทอเรีย กัณหาเขียว อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 30/4 ม.5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นเด็กพิการ 2.นางสาววนิษฐา วารุกา อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 40/4 ม.6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นผู้พิการป่วยติดเตียง 3.นางสุรีย์ นาคศิริ เช่าที่ปลูกบ้านในบริเวณชุมชนหนองไม้แก่น ซึ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว 4.นายจิระ ลวนะกร อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 33/348 ม.7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นผู้พิการป่วยติดเตียง 5.นางบุญส่ง ภูสิทธิ์ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 33/439 ม.7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นผู้พิการป่วยติดเตียง และอื่นๆ อีก 5 ราย เพื่อเป็นการบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อน สร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชน และเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น

Nongprue Municipality cooperated with Sutthawat Temple offer help care needed bags to disabled residents.

On 28th June 2021, Mr. Winai Inpitak, Mayor of Nongprue Municipality along with Sutthawat Temple distributed a help care needed bags to help 10 family of disabled residents in Nongprue area.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *