ชุมชนซอยกอไผ่เปิดให้ประชาชนมาลงทะเบียนรับวัคซีน

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

ชุมชนซอยกอไผ่เปิดให้ประชาชนมาลงทะเบียนรับวัคซีนเพื่อจัดเก็บข้อมูลส่งสาธารณะสุขเมืองพัทยาดำเนินการเตรียมพร้อมต่อความต้องการของประชาชน

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ที่ชุมชนซอยกอไผ่ นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชนได้ดำเนินการเปิดให้ประชาชนในชุมชนที่ต้องการรับวัคซีนต้านเชื้อไวรัสโควิด-19 มาลงทะเบียนตามความสมัครใจเพื่อจัดเก็บข้อมูลส่งสาธารณะสุขเมืองพัทยาดำเนินการเตรียมพร้อมต่อความต้องการของประชาชน  พร้อมทั้งได้ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสูตรสกัดจากธรรมชาติ ขนาด 200 ลิตร บริการประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยให้ประชาชนนำขวดน้ำมารองน้ำยาไปใช้ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส และที่พักอาศัยได้ เพื่อช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  ซึ่งบรรยากาศมีประชาชนที่ทราบข่าวทางเสียงตามสายเดินทางมาลงทะเบียนและใช้บริการน้ำยาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้กิจกรรมต่างๆของชุมชนเช่นการประชุมในวาระต่างๆการออกกำลังกายของโครงการหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยาก็ได้ทำการเลื่อน และยกเลิกไปก่อนในระยะนี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

Khopai Community collected a resident’s data for Vaccination

On 5th May 2021 at Khopai Community, Mr. Wirat Joyinda, Khopai Community president along with committees invited their residents for a registration to recipt the Covid-19 vaccination, the resident’s data will be sent to Pattaya Subdivision of Public Health Services.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *