เมืองพัทยาลงพื้นที่ตรวจ ATK ชุมชนพัทยาใต้แก่อาชีพสุ่มเสี่ยง

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 ที่ ชุมชนพัทยาใต้พัฒนา ซอยแบ็ทแมน พัทยาใต้  เจ้าหน้าที่สาธารณะสุขเมืองพัทยาพร้อมทีมแพทย์ รพ.เมืองพัทยา ดำเนินการตรวจคัดกรองด้วย ATK โดยมีนายประเสริฐ  เล็มเละ ประธานชุมชนพัทยาใต้พัฒนา พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชน และเจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มารอตรวจ ในการ ตรวจคัดกรองไวรัสโควิด-19 เบื้องต้น แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวหลากหลายอาชีพสุ่มเสี่ยงมาต่อแถวเขารับบริการตรวจ ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หากพบในการลงพื้นที่เพื่อตรวจคัดกรอง พบผู้ป่วยก็จะส่งตัวต่อเข้าระบบการรักษาทันที

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ยังเผยในที่ประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ผ่านมาหลังเกิดการระบาดครั้งใหม่ ขอขยายกลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ยี่ห้อ Moderna เป็นเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3) โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นหลักก่อน พร้อมเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนถือปฎิบัติตามมาตรการอย่างเข้มข้นให้มากที่สุด กรณีจะดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีการรวมตัวนั้น ให้มีการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK ก่อนเข้างาน

Pattaya City held COVID-19 ATK at South Pattaya community

On 5th January 2022 at South Pattaya community, Pattaya Bureau of Public Health Division of Disease Control team and Pattaya City Hospital were setup point for COVID-19 Antigen Test Kit – ATK for residents in South Pattaya community area.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *