อาหารทะเล ลานโพธิ์ปลอดภัย และราคาถูก

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

อาหารทะเล ลานโพธิ์ปลอดภัย และราคาถูก  กุ้ง-ปูสดๆ ตัวใหญ่ๆ เริ่มต้นเพียงโลละ 200 บาท

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ที่เมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ยืนยัน ตลาดลานโพธิ์ – อมร อาหารทะเลปลอดภัย หลังผลตรวจหาเชื้อพนักงานร้านซีฟู้ดตลาดลานโพธิ์เป็นลบ โดยจะเพิ่มมาตรการจุดคัดกรองเข้มเข้า-ออกตลาดมากยิ่งขึ้น โดยขอให้นักท่องเที่ยวมั่นใจ ท่านสามารถที่จะมาซื้ออาหารทะเลได้ทุกวัน พร้อมขอความร่วมมือท่านที่จะมาซื้ออาหารทะเล โปรดใส่แมสก์ให้เรียบร้อย จากการสำรวจราคาอาหารทะเลในตลาดลานโพธิ์นาเกลือพบว่า กุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ๆหัวไข่ราคา กิโลกรัมละ 200 บาท ปูม้าสดๆใส่ออกซิเจนเพียง 240 บาท กั๊งแก้วเพียง กิโลกรัมละ 160 บาท และอาหารทะเลอื่นๆอีกมายมายราคาไม่แพง ส่วนมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาด ที่ผ่านมาเมืองพัทยาได้มีการติดตามผลและความเคลื่อนไหวสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาอับเดทข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบทุกวันเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันอย่างต่อเนื่อง

On 28th December 2020 at Pattaya City Hall, Mr. Sonthaya Kunplome Pattaya Mayor is guarantee that Seafood in Lan Po Market, Naklua is safe, clean, fresh and reasonable prices.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *