สโมสรไลออนส์พัทยา หนองปรือมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

สโมสรไลออนส์พัทยา หนองปรือมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาท แก่ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่ชั้น M เทศบาลเมืองหนองปรือ สโมสรไลออนส์พัทยา หนองปรือ นำโดย นางสาวเกล้านภา แสวงผล นายกสโมสรไลออนส์พัทยา หนองปรือ ร่วมกับ เทศบาลเมืองหนองปรือ นำโดยนายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาท แก่ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่มีคนพิการ 3 คน เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบปัญหาโดยมีนางนิภาพร อุ่นใจ เป็นตัวแทนครอบครัวคนพิการรับเงินช่วยเหลือในครั้งนี้

On 16th June 2020 at Nongprue Municipality, Pattaya-Nongprue Lion Club and Nongprue Municipality donated 5,000 baht cash to help the resident which have 3 disabilities family member.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *