พัทยากู๊ดนิวส์ ร่วม BP House และ สสว.3 ส่งมอบความสุขให้แก่เด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

พัทยากู๊ดนิวส์ ร่วม BP House และ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 (สสว.3) ส่งมอบความสุขให้แก่เด็กๆมอบอุปกรณ์การเรียนและจักรยานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

เนื่องด้วยวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ที่ จะเข้าสู่ช่วงวันเด็กแห่งชาติ ทางเว็ปไซร์ข่าวสารพัทยากู๊ดนิวส์ นำโดยนายเจษฎา  หอมกลิ่น จึงได้ร่วมกับ คุณ บุญศรี ศุภวงศ์  BP House และ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 (สสว.3) ร่วมกันสนับสนุนส่งมอบความสุขให้แก่เด็กๆเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยทำการมอบจักรยานจำนวน 3 คัน ให้แก่ ชุมชนซอยกอไผ่  ศูนย์พักพิงเด็ก มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย และโรงเรียนเมืองพัทยา 5 พร้อมอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นส่วนหนึ่ง เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแก่ สถานศึกษา ชุมชน และมูลนิธิฯให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้ทางพัทยากู๊ดนิวส์ ต้องถือโอกาส ให้ผลบุญกุศลที่ได้ร่วมกันทำในครั้งนี้ถึงแม้จะเป็นเพียงการเริ่มต้นและเป็นส่วนเล็กๆ แต่ทำด้วยใจจริง  ขอให้หน่วยงานต่างๆที่มีส่วนช่วยในการสนับสนุนขับเคลื่อนงานต่างๆ ให้ทางพัทยากู๊ดนิวส์และเครื่อข่ายงาน สามารถ ขับเคลื่อนงานต่อไปได้ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม อาทิ มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย  สโมสรโรตารี อี – คลับ ดอลฟิน พัทยาฯ  พัทยาเมล์  TMN  ชุมชนซอยกอไผ่ ชุมชนชุมสาย  ชุมชนอรุโณทัย  BP  House  ครัวแสงแก้ว  แฟนเพจและเว๊ปไซร์พัทยากู๊ดนิวส์ รวมไปถึงชุมชนอื่นๆในเมืองพัทยาที่รู้จักมักคุ้น  ขอส่งผลให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปครับ  ขอบพระคุณมากโชคดีตลอดปีตลอดไปครับ

Pattaya Good News along with BP House and Technical Promotion and Support Office 3 offered school supplies and bicycles to children on the National Children’s Day 2020

On Saturday 11th January 2020 is the National Children’s Day, on this occasion, Mrs. Boonsri Supawong, owner of BP House, Technical Promotion and Support Office 3 and Mr. Jetsada Homklin, Pattaya Good News representative offered school supplies and bicycles to children in Pattaya.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *