ป.ป.ส.ภาค 2 ร่วมชุมชนซอยกอไผ่มอบข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือชาวเกาะล้าน

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

ป.ป.ส.ภาค 2 ร่วมชุมชนซอยกอไผ่มอบข้าวสารอาหารแห้งกว่า 500 กก. ช่วยเหลือชาวเกาะล้าน

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 11 เมษายน 2563 ที่บริเวณ ท่าขนถ่ายสินค้า ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ นายสานิต พงษ์พิทักษ์  เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 (ป.ป.ส.) พร้อมทีมงาน นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดชุมชนซอยกอไผ่ นายจิรวัฒน์ ปลุกใจ ประธานชุมชนชุมสาย นายเจษฎา หอมกลิ่น ที่ปรึกษากองทุนฯ นางกัญฐณา พรชัย ตัวแทน กองทุนแม่ของแผ่นดินภาคตะวันออกสังกัด ป.ป.ส.ภาค 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชนซอยกอไผ่ ร่วมกันมอบ ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง และอาหารที่สามารถเก็บไว้ได้นาน รวมกว่า 500 กิโลกรัม ร่วมกันขนถ่ายขึ้นเรือขนส่งเพื่อนำไปมอบให้แก่พี่น้องชาวเกาะล้านที่ได้รับผลกระทบจากการปิดเกาะหยุดเชื้อโควิด-19โดยจะทำการส่งต่อให้ทางประทานชุมชนเกาะล้านหรือผุ้มีส่วนคัดกรองเป็นผู้นำไปแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนที่อยู่บนเกาะล้านให้ทั่วถึงมากที่สุด เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ ค่าใช้จ่ายหลังจากที่มติส่วนร่วมเห็นชอบให้ทำการปิดเกาะป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปก่อนหน้านี้ ซึ่งขณะนี้ทราบว่าในส่วนพื้นที่เกาะล้านนั้นยังไม่พบผู้ติดเชื้อ แต่อย่างใด แต่เสมือนเป็นการป้องกันสนองนโยบายของรัฐบาล ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ก็อยากให้สถานการณ์บ้านเมืองกลับมาปกติโดยเร็วเพื่อที่จะได้กลับไปทำงานหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวกันต่อไป ทั้งนี้ทางทีมงาน ป.ป.ส.ภาค 2 ร่วมชุมชนซอยกอไผ่ ก็ได้ฝากเป็นกำลังใจให้แก่พี่น้องทุกคนให้สู้ไปด้วยกัน มีอะไรที่ช่วยกันได้ก็ช่วยเหลือกัน

The Office of the Narcotics Control Board of Thailand (ONCB) Region 2 cooperated with Khopai Community offered more than 500 kilogram of rice and dried food to residents in Koh Larn, Pattaya 

 On 11th April 2020 at Bali Hai Pier, South Pattaya, Mr. Sanit Pongpithak, The Office of the Narcotics Control Board of Thailand (ONCB) Region 2 official along with Khopai Community offered more than 500 kilogram of rice and dried food to residents in Koh Larn, Pattaya. To helping in relieving and easing in situation from closing the island due to COVID-19.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *