เมืองพัทยาตั้งจุดบริการ เจลล้างมือ และ หน้ากากอนามัย ชุมชนชุมสาย พร้อมแนะนำ การล้างมืออย่างถูกวิธี

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมืองพัทยาตั้งจุดบริการ เจลล้างมือ และ หน้ากากอนามัย ชุมชนชุมสาย พร้อมแนะนำ การล้างมืออย่างถูกวิธีเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 นายจิระวัฒน์ ปลุกใจประธานชุมชนชุมสาย นางณอัญญา จันทรากาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และ สมาชิกทีม SRRT เมืองพัทยา ลงพื้นที่แจกเจลล้างมือและหน้ากากอนามัย 100 ชิ้นแก่ชุมชนชุมสาย พร้อมแนะนำการล้างมืออย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด 19) และ เชื่อโรคต่างๆ ในเบื้องต้นที่สามารถทำได้ง่ายสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกันโรค นอกจากจุดบริการเจลล้างมือและหน้ากากอนามัย ชุมชนชุมสาย แล้ว เมืองพัทยายังตั้งจุดให้บริการประชาชนอีก 3 จุด คือ  1. ทางเข้าถนนวอล์คกิ้งสตรีท 2. ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย 3. หน้าตลาดวัดชัยมงคล  และจะทยอยดำเนินการเพิ่มจุดที่ควรมีให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง

Pattaya City provided hand washing area and hygienic masks at Chum Chon Chum Sai Community

On 16th February 2020, Mr. Jirawat Plukjai Chum Chon Chum Sai Community president cooperated with Pattaya Bureau of Public Health Division of Disease Control set up hygienic point to prevent Corona Virus 2019 for community citizens.  

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *