ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายกเมืองพัทยา ร่วมมอบโฉนดที่ดินแก่วัดใหม่สำราญเกาะล้าน

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนายกเมืองพัทยาร่วม มอบโฉนดที่ดินแก่วัดใหม่สำราญ (เกาะล้าน) เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมที่ดิน 119 ปี

วั นที่ 13 มีนาคม 2563 ที่ วัดใหม่สำราญเกาะล้าน อำเภอบางละมุง จังหวัดรี สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีสาขาบางละมุง นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี โดยมีนายนริศ นิรามัยวงศ์ ปลัดจังหวัดชลบุรี นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา ตัวแทนหน่วยงานราชการต่างๆ อดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยา ผู้นำชุมชน ประชาชน และแขกผู้มีเกียรติ ตัวแทนภาคส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อ ร่วมมอบโฉนดที่ดินแก่วัดใหม่สำราญ(เกาะล้าน) เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมที่ดิน 119 ปี  เพื่อให้เป็นไปตามโครงการมอบของขวัญส่งความห่วงใย ส่งสุขทั่วไทย ส่งใจถึงประชาชน ของกระทรวงมหาดไทย วันครบรอบวันสถาปนากรมที่ดิน 119 ปี ทั้งนี้วัดใหม่สำราญ หรือที่ประชาชนทั่วไปนิยมเรียกชื่อกันว่า วัดเกาะล้าน ตั้งอยู่ที่บ้านเกาะล้าน หมู่ที่ 7 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดใหม่สำราญ ได้รับอนุญาตให้ตั้ง เมื่อปี พุทธศักราช 2465 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปีพุทธศักราช 2473 ปัจจุบันมีพระมหาวีระยุทธ วุฒิธัมโม เป็นเจ้าอาวาส เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 วัดใหม่สำราญ โดยผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดชลบุรี ได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งวัด โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง ได้ทำการรังวัดปรากฏผลการรังวัดได้เนื้อที่ จำนวน 11 ไร่ 1 งาน 96.4 ตารางวา และได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ปรากฏว่าที่ดินของวัดอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกโฉนดที่ดินได้ ตามมาตรา 59 แห่ง ประมวลกฎหมายที่ดิน แม้วัดใหม่สำราญจะไม่ได้แจ้งการครอบครองก็ไม่มีผลทำให้วัดต้องเสียไป ตามกรรมสิทธิ์ในที่ดินของวัดตามนัยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายของกรมที่ดิน

Chonburi governor and Pattaya Mayor presented Title deed to Wat Yai Samran Koh Larn, Pattaya

On 13th March 2020, Mr. Pakarathorn Thienchai, Chonburi governor and Mr. Sonthaya Kunplome, Pattaya Mayor presented title deed to Wat Yai Samran Koh Larn, Pattaya on the occasion of 119 anniversary Department of Lands.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *