ผู้ว่าชลบุรีพร้อมคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ลุยฝนข้ามเกาะล้านแจกน้ำประปา 100,000 ลิตร

Please follow and like us:

Pattaya GooD News

ผู้ว่าชลบุรีพร้อมคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ลุยฝนข้ามเกาะแจกน้ำประปา 100,000 ลิตร ให้ชาวบ้านเกาะล้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ที่ ผ่านมานายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายอำเภอบางละมุง สมาชิกสภาเมืองพัทยา เขต 3 และผู้บริหารเมืองพัทยา ได้ลงพื้นที่ประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาให้กับชาวบ้านเกาะล้าน เป็นการเร่งด่วนนั้น 

ล่าสุดในวันนี้ (7 พ.ค.67) นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา จ่าเอกพิทยาภรณ์ ก่อแก้ว ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง น.ส.ประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา เขต 3 เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เกาะล้านเพื่อแจกจ่ายน้ำประปาให้กับชาวบ้านเกาะล้าน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำประปาในเบื้องต้นช่วงฤดูแล้งนี้

โดยการแจกจ่ายน้ำประปาให้ชาวบ้านเกาะล้านในครั้งนี้ จำนวน 50 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 2,000 ลิตร รวมทั้งสิน 100,000 ลิตร ทั้งนี้จากการที่เมืองพัทยาสำรวจความเดือดร้อนชาวบ้านเกาะล้านที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำประปา มีชาวบ้านมาลงทะเบียนขอรับน้ำประปา จำนวน 100 ครัวเรือน ซึ่งหลังจากที่แจกจ่ายน้ำให้กับชาวบ้านรอบแรกไปแล้ว 50 ครัวเรือน ส่วนที่เหลืออีก 50 ครัวเรือน จะมีการแจกจ่ายต่อ โดยเมืองพัทยาได้ดำเนินการจัดหาน้ำประปามาเพิ่มอีก 150,000 ลิตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น 

On 2nd May 2024, Mr. Thawatchai Srithong, Governor of Chonburi Province along with Pattaya City team paid a visit to Ko Lan Island for distributing 100,000 liters of Tap water for helping local residents.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *