คณะนักศึกษาแพทย์ รพ.ชลบุรี มาดูงาน มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย

Please follow and like us:

HHNFT PR

คณะนักศึกษาแพทย์ รพ.ชลบุรี มาดูงานช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชลบุรี นำโดย พญ.สมลักษณ์ ทองมีสี รองหัวหน้ากลุ่มงานกุมารแพทย์ รพ.ชลบุรี (ประธานศูนย์พึ่งได้ (OSCC) นำนักศึกษาแพทย์และเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPIRD DNA CAMP 2024) จำนวน 50 คน มาดูงานช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กของ มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านเอื้ออารี

โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และเด็กๆในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กให้การต้อนรับ

โอกาสนี้คุณรัชฎา ชมจินดา ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ กล่าวต้อนรับคณะผู้มาศึกษาดูงาน คุณศิโรเมศร์ อัครพงษ์พานิชย์ ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองฯ สรุปภาพรวมการทำงานของสถานคุ้มครองฯ และพาเดินชมบ้านเด็กและกิจกรรมในฟาร์มเกษตร บ้านเอื้ออารี

On Monday May 13th 2024, Chonburi Medical Education Center Chonburi Hospital led by Dr. Somlak Thongmeesi, Deputy Head of Department of Pediatrics, Chonburi Hospital (President of One Stop Crisis Center (OSCC)) together with 50 students and officers of CPIRD DNA CAMP 2024 paid a visit to children and observed HHNFT’s project for the underprivileged at Child Protection and Development Center (CPDC).

On this occasion, HHNFT’s management, CPDC staffs and children warmly welcomed the group.

HHNFT’s director Radchada Chomjinda warmly welcomed the group. Khun Siromes Akrapongpanic, Director of Child Protection and Development Center gave brief information about HHN Foundation Thailand’s operation and escorted the group around CPDC’s premise and CPDC’s Sufficiency Agriculture Farm.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *