เมืองพัทยาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสที่สถานีตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมืองพัทยาลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสสถานีตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยาเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด 

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 1 เมษายน 2563  ที่ สถานีตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายไพรวัลย์  อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายนิคม  แสงแก้ว คณะทำงานนายกเมืองพัทยา นำจิตอาสาเขต 4 และส่วนเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสควบคุมการแพร่ระบาด โควิด-19 พร้อมประชาสัมพันธ์ให้หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ให้สะอาดอยู่เสมอ สำหรับมาตรการการป้องได้กำหนดแผนดำเนินการอย่างต่อเนื่องถึงเดือนเมษายน 2563 พร้อมประชาสัมพันธ์ให้หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ให้สะอาดอยู่เสมอ สำหรับมาตรการการป้องได้กำหนดแผนดำเนินการอย่างต่อเนื่องถึงเดือนเมษายน 2563 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยจะเริ่มฉีดควบคุมในสถานที่ราชการ จากนั้นก็จะทยอยฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ ไปตามชุมชน และสถานที่สาธารณะต่างๆ ตามเขตรับผิดชอบทั้ง 5 เขต ที่เมืองพัทยาได้กำหนดแต่งตั้งคณะทำงานในการควบคุมโรคโดยตัวแทนประธานชุมชนเป็นผู้ดูแลดำเนินการปฎิบัติงาน

Pattaya City sprays anti- Covid-19 virus at Pattaya Tourist police station

On 1st April 2020, Pattaya City sprayed anti- Covid-19 virus at Pattaya Tourist police station.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *