เมืองพัทยาดำเนินการทาสีตีเส้นจราจร และจุดห้ามจอดรถ

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

เมืองพัทยาดำเนินการทาสีตีเส้นจราจร และจุดห้ามจอดรถ บริเวณถนนพัทยากลาง ที่ซีดจางเพื่อความสวยงามและปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 66 ที่ บริเวณถนนพัทยากลาง นายดิลก  ทองนาค  สมาชิกสภาเมืองพัทยา เขต 3 เลขานุการสภาส่วนการโยธาและสาธารณูปโภค ลงพื้นที่ร่วมกับชาวบ้าน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักการช่างฝ่ายโยธา ส่วนงานจราจร ทำการทาสีตีเส้นจราจร และจุดห้ามจอดรถ บริเวณถนนพัทยากลาง มุ่งหน้า 3 แยกถนนเลียบชายหาด หมู่9 เพื่อความเป็นระเบียบ สวยงามโดยเจ้าหน้าได้ดำเนินการทาสีตีเส้น ขาว- แดง และสัญลักษณ์การจราจรขอบฟุตปาธทางเท้าถนนเรียบชายหาด เนื่องจากสีเดิมเริ่มเลือนลางไปตามกาลเวลา ซึ่งอาจทำให้ประชาชนเกิดความสับสน เนื่องจากสัญลักษณ์เครื่องหมายการจราจรเดิมไม่ชัดเจน พร้อม ทำการกวาดทรายตรงบริเวณไหล่ทางเท้าออก เพื่อลดปัญหา การลื่นไถลและหวั่นเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนได้ง่าย

ทั้งนี้ต้องขอบพระคุณชาวบ้านในบริเวณดังกล่าวที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ โยกย้ายสิ่งของและยานพาหนะ ออกจากพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความสะดวกทั้งนี้เพื่อความสวยงามและปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน

On 8th November 2023, Pattaya City paint traffic lines and parking prohibited points along Central Pattaya road. For a beauty as the old lines were faded and for citizens using road vehicles safety.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *