สม.เขต 3 ปรับพื้นผิวถนนและเทพื้นร่องน้ำ ลดแหล่งเพาะเชื้อโรคยุงลาย

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

สม.เขต 3 ปรับพื้นผิวถนนและเทพื้นร่องน้ำเพื่อเป็นการลดแหล่งเพาะเชื้อโรคของยุงลาย

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 19 มกราคม 2566 ที่ ซอยสุขุมวิท 67 พื้นที่ชุมชนเขาน้อย นายบรรจง บัณฑูรประยุกต์ และนายจิรวัฒน์ ปลุกใจ สมาชิกสภาเมืองพัทยา และ นายเฉลย เถื่อนชู ประธานชุมชนเขาน้อย ได้ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักช่างสุขาภิบาล เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ชุมชนเขาน้อยในเบื้องต้น โดยการนำดินเหลือใช้มาปรับพื้นผิวถนนและเทพื้นร่องน้ำชั่วคราว ระหว่างรองบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างถนนดังกล่าว เพื่อเป็นการลดแหล่งเพาะเชื้อโรคของยุงลายและแก้ปัญหากลิ่นน้ำเน่าเหม็นในพื้นที่ ทั้งนี้ ทางชาวบ้านได้ขอขอบคุณเมืองพัทยา คณะผู้บริหารเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่สำนักช่างสุขาภิบาลทุกท่านที่มาดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเร่งด่วน

ทั้งนี้เนื่องจากการประชุมประชาคม ณ ชุมชนเขาน้อย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 25666 ที่ผ่านมา ชาวบ้านในชุมชนเขาน้อย ซอยสุขุมวิทพัทยา 67 ขอให้เมืองพัทยาช่วยก่อสร้างถนนภายในซอยและแก้ไขปัญหาพื้นที่เป็นร่องน้ำในคลองท้ายซอยที่ส่งกลิ่นเหม็นและมียุงลายเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นพาหะแหล่งเพาะเชื้อโรคมาสู่ชาวบ้านที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าว โดยสมาชิกสภาเมืองพัทยาได้สอบถามสำนักช่างสุขาภิบาลในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และได้รับแจ้งว่าปัจจุบันได้ดำเนินการจัดทำแบบแปลนในการก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำซอยสุขุมวิท 67 เรียบร้อยแล้ว โดยยังเหลือในกระบวนการขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างพัฒนาตามลำดับ

On 19th January 2023 Pattaya City Council members district 3 coordinated with Pattaya Subdivision of Sanitary Works visited Soi Sukhumvit 67 in Khaonoi area to repair and adjust road surfaces included pour the trench floor to reduce the breeding ground for mosquitoes.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *