รณรงค์สวมแมส 2 ชั้นป้องกันเชื้อลงปอด

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

30 กรกฏาคม 2564 ในพื้นที่เมืองพัทยา ผู้สื่อข่าวรายงาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยซึ่งถือว่าในขณะนี้ยังไม่คลี่คลายมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ส่งผลให้เราต้องระมัดระวังป้องกันตนเองมากขึ้น การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การใส่แมสก์ 2 ชั้น และ การเว้นระยะห่างทางสังคม สามารถช่วยให้เราห่างไกลจากโรคโควิด-19 ในระดับหนึ่งทั้งนี้มีใครหลายคนเริ่มใส่แมสก์ 2 ชั้นเพื่อป้องกันตนเองจากเชื้อโควิด-19 ซึ่งทำให้เกิดคำถามที่ว่าสามารถช่วยลดการติดเชื้อได้จริงหรือ โดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขได้ ออกมาให้ข้อมูลระบุว่า การสวมแมสก์ไม่สนิทหรือมีช่องโหว่ ป้องกันได้เพียง 41.3% การสวมแมสก์ 1 ชั้นแต่แนบสนิท ป้องกันได้ 95% และ สวมแมสก์ 2 ชั้น (หน้ากากผ้าทับ med. Mask) ป้องกันได้ 95% ดังนั้นควรสวมแมสให้สนิทแนบหน้าและสวม 2 ชั้นเพื่อป้องกัน รวมทั้งเว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ใช้เจลล้างมือ ฉีดพ่นแอลกอฮอลหรือยาฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำ ทั้งในบ้านพักและสำนักงาน โดยปฎิบัติอย่างเคร่งคลัด ไปก่อนระยะนี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

Double Mask wearing campaign

On 30th July 2021, the reporter reported on Covid-19 crisis in Pattaya area, the virus is still spreading and many infected victim. To prevent from the virus everybody must carefully always wash your hands, social distancing and double Mask wearing.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *