สมาชิกสภาเมืองพัทยาเขต 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบชาวบ้านร้องเรียน

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

สมาชิกสภาเมืองพัทยาเขต 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบชาวบ้านร้องเรียนเจ้าของปล่อยสุนัขถ่ายมูลเรี่ยราดส่งกลิ่นเหม็นเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญ

เมื่อช่วงสายวันที่ 19 มีนาคม 2566 ที่ ภายในซอยใจดี ชุมชนพัทยาใต้ นายบรรจง บัณฑูรประยุกต์พร้อมด้วยนายจิรวัฒน์ ปลุกใจ และนายวสันต์ สุขขี สมาชิกสภาเมืองพัทยาลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักปลัดเมืองพัทยาเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ สำนักสาธารณสุขฯประธานชุมชนพัทยาใต้พัฒนา และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนยั่งยืนตรวจสอบปัญหาร้องเรียนจากชาวบ้านเรื่องสุนัขถ่ายมูลเรี่ยราดทิ้งไว้ ทุกวันเป็นจำนวนมากทำให้มีกลิ่นเหม็น และทำให้ชาวบ้านบริเวณภายในซอยใจดีชุมชนพัทยาใต้เสียสุขภาพจิต เป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงอยากให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมืองพัทยาช่วยดำเนินการตรวจสอบควบคุมปัญหาด้านการสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นที่ดังกล่าว โดยจากการตรวจสอบในเบื้องต้นปรากฎว่าพบสุนัขถ่ายมูลอยู่บนถนนเรี่ยราดเป็นจำนวนมากตลอดทางเจ้าหน้าที่จึงได้ขอความร่วมมือเจ้าของสุนัขให้จัดเก็บมูลของสุนัขให้ถูกสุขลักษณะไม่ปล่อยให้เกิดการสะสมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อาศัยใกล้เคียงหรือปล่อยปละละเลยไม่ดูแลสุนัขปล่อยให้สุนัขถ่ายมูลบนที่สาธารณะโดยจะต้องกำจัดมูลอันเกิดจากสัตว์เลี้ยงของตนเองในที่สาธารณะโดยทันที

ทั้งนี้เพราะการเลี้ยงสุนัข ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสุนัขในบ้านพัก หรือสถานที่ใดๆ ก็ตาม หากถ่ายมูลเรี่ยราด ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนแก่ผู้อาศัยใกล้เคียง ถือเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญ โดยมีโทษทางกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และพ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ.2535

On 19th March 2023, Pattaya City Council Members District 3 led by Mr. Banjong Banthoonprayuk, Mr. Jirawat Plukjai, Mr. Wasan Sukkee together with Pattaya Pet Surgery and Pattaya officials visited Soi Jai-Dee at South Pattaya Community to inspect and clean up untidy area due to the careless dog’s owner by let his dog defecate and pour the foul odor into trouble and the residents complained.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *