เทศกิจเทศบาลเมืองหนองปรือ ลงพื้นที่ติดตั้งป้ายห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะ

Pattaya Good News Team ภาษาไทย/English เทศกิจเทศบาลเมืองหนองปรือ ลงพื้นที่ติดตั้งป้ายห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะซอยลับแล ซอย 2 ฝ่าฝืนปรับ 2,000 บาท วันพฤหัสบดีที่ 26  เมษายน 2565 ณ ซอยลับแล ซอย 2

Read more

เบียร์ ปรเมศวร์ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยาเสนอขอคะแนนเสียงผู้ประกอบการสถานบันเทิง

Pattaya Good News Team ภาษาไทย/English เบียร์ ปรเมศวร์ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยาเสนอขอคะแนนเสียงผู้ประกอบการสถานบันเทิงพร้อมต่อยอดผลักดันขยายเวลาและพื้นที่โซนนิ่ง ค่ำวันที่ 23 เมษายน 2565 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา “กลุ่มเรารักพัทยา” เบอร์ 1 พร้อมผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยา เบอร์

Read more

เทศบาลเมืองหนองปรือ จัดงานวันเทศบาล

Pattaya Good News Team ภาษาไทย/English เทศบาลเมืองหนองปรือ จัดงานวันเทศบาลที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดตลอดระยะเวลา 89 ปี วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2565เวลา 08.00 น ณ เวทีสวนสุขภาพฯ เทศบาลเมืองหนองปรือ นายวินัย อินทร์พิทักษ์

Read more

เทศกิจเมืองพัทยาดำเนินการตรวจตู้ฟ้าทะลายโจรต่อเนื่อง

เทศกิจเมืองพัทยา ลดจุดเสี่ยง คนในชุมชุนปลอดภัย ดำเนินการตรวจตู้ฟ้าทะลายโจรต่อเนื่อง Pattaya Good News Team ภาษาไทย/ English เมื่อวันที่ 1เมษายน 2565 พื้นที่เมืองพัทยา พันตำรวจตรี จีรวัฒน์​ สุคนธทรัพย์​ รก.ผอ.ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงเมืองพัทยา หน.งานเทศกิจเมืองพัทยา มอบหมายเจ้าหน้าที่เทสกิจเมืองพัทยาดำเนินโครงการต่อเนื่อง

Read more