ชุมชนกอไผ่-เกาะล้านรับรางวัลชุมชนต้นแบบการแก้ไขปัญหายาเสพติด

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2565 ที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ 2  เมืองพัทยาได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลให้ชุมชนต้นแบบการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเมืองพัทยา โดยมีนายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการตัวแทนภาคส่วนเกี่ยวข้องเป็นประธานในการมอบโล่ห์รางวัลอันทรงเกียรติ จากเมืองพัทยาให้เป็นชุมชนเป็นต้นแบบ ในการขับเคลื่อนรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคประชาชน โดย ได้รับรางวัล  2 ชุมชนจากทั้งหมดชุมชนในเมืองพัทยา 42 ชุมชนได้แก่ ชุมชนซอยกอไผ่ และชุมชนเกาะล้านโดยมีนายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ นายบุญเชิด  บุญยิ่ง ประธานชุมชนเกาะล้านพร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชนขึ้นเป็นตัวแทนในการรับมอบโล่เกียรติคุณ ในการขับเคลื่อนรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคประชาชน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งชุมชนซอยกอไผ่ที่เป็นต้นแบบการแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน ในเขตพื้นที่เมืองพัทยา ที่แก้ไขจนเห็นผลได้จริงจากเดิมที่เคยเป็นพื้นที่สีแดงจนปัจจุบันบรรเทาข์ปัญหาให้เบาบางลง โดยใช้เครื่อข่ายภาคประชาชนมามีส่วนร่วม ในการแจ้งเบาะแส ให้ง่ายในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดไป ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดโดยการบริหารกองทุนใช้งบประมาณจากชุมชนดูแลชุมชน ซึ่งมีคณะกรรมการเป็นผู้ร่วมกันดูแล โดยการจำหน่ายผลิตภัณน์ ต่างๆ อาทิ นำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาเอนกประสงค์ อาหารชนิดต่างๆที่ได้มีการสอนและต่อยอดเป็นอาชีพมีรายได้เสริม เลี้ยงดูครอบครัว รวมไปถึงจากคณะดูงานที่มาศึกษาดูงานด้านต่างๆในชุมชน และมีจิตศัทธาที่จะร่วมสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ก็ร่วมใจกันบริจาค โดยไม่มีการบังคับเรื่ยไร ซึ่งรายได้จะเป็นทุนต่อยอดพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน พร้อมพลักดันด้านกีฬา และถ่ายทอดความรู้เรื่องโทษ ของยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง จนปัญหายาเสพติดในชุมชนเบาบางลงมาจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งในงานยังมีกิจกรรมมากมายในการให้ความรู้เรื่องกัญชา และมีผลิตภัณน์แปรรูปต่างๆจากกัญชา ในการใช้อย่างถูกวิธี ถูกกฎหมาย  ในงานยัง ศิลปินคอร์นเสริตจากนักร้องชื่อดังอีกด้วย

Khopai and Koh Larn Communities received a model community award for solving drug problems in Pattaya

On 5th July 2022 at the Eastern National Indoor Sports Stadium Soi Chaiyapruek 2, Pattaya City presented a model community award ceremony for solving drug problems in Pattaya area. There are 42 communities in Pattaya and the awards were giving to only two communities; Khopai and Koh Larn.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *