เมืองพัทยาร่วมชุมชนซอยกอไผ่ ลงพื้นที่รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก-ไวรัสซิกา

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ที่ ชุมชนซอยกอไผ่  นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ นายนิคม แสงแก้ว คณะทำงานนายกเมืองพัทยา นายกัณฐนา พรชัย เลขาประธานชุมชนฯคณะกรรมการเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา  และ ทีมงาน SRRT เมืองพัทยาลงพื้นที่ภายในซอยกอไผ่เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด19  รวมทั้งรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โดยได้เดินแจกทรายอะเบท พร้อมประชาสัมพันธ์มาตรการ 3 เก็บ เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง 2.เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง  เก็บน้ำ ภาชนะใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ เพื่อป้องกัน 3 โรคในคราวเดียวกัน คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และไข้ปวดข้อยุงลายในชุมชนหากต้องการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมี สามารถแจ้งได้ที่ ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค หมายเลขโทรศัพท์ 0 38-25 3100 ต่อ 4081 หรือ Pattaya Contact Center 1337

Pattaya City cooperated with Khopai Community held Anti- Dengue Campaign 2021

On 23rd November 2021 at Khopai community, Pattaya Subdivision of Public Health Services together with Mr. Wirat Joyinda, Khopai Community president, Mr. Nikhom Sangkeaw, Pattaya Mayor Working Team, Mrs. Karnthana Pornchai, Khopai community secretary and Volunteers held Anti- Dengue Campaign for Zika-fever-virus prevention. Abate Sand Bags and Dengue Prevention Instructions advice were given to local citizens.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *