ชลบุรีอนุญาตให้ร้านมาตราฐาน SHA Plus ดื่มสุราในร้านอาหารได้

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี  ที่ 144/2564 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี  ให้ดำเนินการในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี (The Blue Zone) ดังนี้

1.ให้อำเภอบางละมุง เมืองพัทยา อำเภอศรีราชา อำเภอเกาะสีชัง และอำเภอสัตหีบ เฉพาะตำบลนาจอมเทียน และตำบลบางเสร่ เป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี

2.ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม รวมถึงภัตตาคาร ร้านอาหาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร สตรีทฟู๊ด ร้านอาหารในโรงแรม หรือที่พัก หรือสถานประกอบการอื่นใดที่มีการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ  โดยเปิดอนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในระดับ SHA Plus และปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร COVID Free Setting  ของกระทรวงสาธารณสุข โดยให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายในสถานประกอบการดังกล่าว ได้เฉพาะในช่วงเวลา 11.00 น. – 14.00 น. และเวลา 17.00 น. – 23.00 น. และปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

3.ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ในข้อ 2 ต้องแสดงใบรับรองฯ ในจุดที่มองเห็นได้ชัดเจน

4.สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ กิจการอาบน้ำ กิจการ อาบ อบ นวด หรือสถานที่อื่นในทำนองเดียวกัน ยังคงให้ปิดบริการชั่วคราวทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 3 ธ.ค 64

The Chonburi Communicable Disease Control Committee No. 144/2564 date 3rd December 2021 ordered for Restaurants in Choburi with Safety and Health Administration (SHA) Plus certified are allowing to sale alcohol.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *