เทศบาลเมืองหนองปรือลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ถนนพัฒนาการเพื่อให้มีความสะอาด และปลอดภัย

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เทศบาลเมืองหนองปรือลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ถนนพัฒนาการเพื่อให้มีความสะอาด และปลอดภัย กับผู้ที่สัญจรไปมา

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ พัฒนาการ 4 นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ มอบหมาย นายวันชัย แสนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ เขต 3 นำเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ เพื่อให้มีความสะอาด และปลอดภัย กับผู้ที่สัญจรไปมา สำหรับประชาชนที่มีเรื่องร้องเรียนปัญหาต่างๆ สามารถเขียนคำร้องได้ที่ ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ หรือสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 038-933100 เทศบาลเมืองหนองปรือ

Nongprue Municipality renovated Phatthanakan Road area

On Tuesday 28th September 2021 at 10 a.m., Mr. Winai Inpitak, Mayor of Nongprue Municipality together with Mr. Wanchai Seana-ngam, Deputy Mayor of Nongprue municipality Nongprue Municipal Council Member District 3 led Nongprue municipal officers and Sanitary Engineering department officers did big cleaning along Phatthanakan Road area.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *