ชุมชนซอยกอไผ่ร่วมชุมชนพันธมิตรเลี้ยงอาหารกลางวันบุคลากรทางการแพทย์ รพ.เมืองพัทยา

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

ชุมชนซอยกอไผ่ร่วมชุมชนพันธมิตรเลี้ยงอาหารกลางวันบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลเมืองพัทยาเพื่อเป็นกำลังใจในการปฎิบัติงานเพื่อส่วนรวม

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 28 กันยายน 2564 ที่ โรงพยาบาล เมืองพัทยา นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่  นายนิคม แสงแก้ว คณะทำงานนายกเมืองพัทยา นางกัญฐณา พรชัยเลขาประธานชุมชนฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษา และชุมชนพันธมิตรได้ร่วมกันจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลเมืองพัทยา โดยมีเมนูอาหารเป็นที่เด็ดขึ้นชื่อของชุมชนซอยกอไผ่ อาทิ ข้าวเหนียว ไก่ทอดสมุนไพร ส้มตำไทย ส้มตำปูปลาร้า ไข่ไก่ต้ม รวมทั้งสิ้นกว่า 500 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจในการปฎิบัติงานเพื่อส่วนรวม

Khopai Community and partner communities hosted lunch at Pattaya Hospital 

On Monday 28th September 2021 at 11 a.m, Mr. Wirat Joyjinda, Khopai Community president, Mr. Nikhom Sangkeaw, Pattaya Mayor Working Team along with Mrs. Karnthana Pornchai, Khopai Community secretary, committees, advisories and partner communities cooked 500 of lunch boxes for the medical personnel team at Pattaya Hospital.  

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *