Pattaya Open International Taekwondo Championship 2023

Please follow and like us:

การแข่งขันเทควันโด Pattaya Open International Taekwondo Championship 2023 ทีม RSR เทควันโด จากชลบุรี คว้าถ้วยร่วมอันดับที่ 1 ในรายการนี้

Pattaya Good News Team


วันที่ 22 -23 เมษายน 2566 ที่ อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันเทควันโด รายการ “Pattaya Open International Taekwondo Championship 2023” โดยมีนายศิวัช บุญเกิด รองปลัดเมืองพัทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้มีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา นางจิดาภา สุวัตถาภรณ์ สมาชิกสภาเมืองพัทยา Mr. Kim Kyung-Duk ประธานสมาคมเทควันโดเคียงกิโด สาธารณรัฐเกาหลี Mr. So Hansil ผอ. ศูนย์เทควันโดเมืองพัทยา พร้อมคณะผู้บริหารและกรรมการสมาคมเทควันโดเคียงกิโด นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการสำนัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม สำหรับการแข่งขันเทควันโด รายการ “Pattaya Open International Taekwondo Championship 2023” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 เมษายน 2566 โดยความร่วมมือของเมืองพัทยา และสมาคมเทควันโดเคียงกิโด สาธารณรัฐเกาหลี (Gyeong-gi-do Taekwondo Association) ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักกีฬาเทควันโดระดับเยาวชนในเขตพื้นที่เมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียง และเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์จากการแข่งขันนำไปพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งมีทัพนักกีฬาเทควันโดจาก 6 ประเทศ จำนวนกว่า 1,200 คน เข้าร่วมการแข่งขัน โดยเป็นการแข่งขันประเภทพุมเซ่ และประเภทต่อสู้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมชมการแข่งขันอย่างคึกคัก ถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมืองพัทยา ในการเป็นเมืองกีฬา (Sports City) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) ได้เป็นอย่างดี ซึ่งปัจจุบันกีฬาเทควันโดกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทยเนื่องจากนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยได้รับเหรียญรางวัลในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกีฬาโอลิมปิกเกมส์ เอเชียนเกมส์ชิงแชมป์โลก และ อีกมากมายหลายรายการ จึงทำให้กีฬาเทควันโดได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น โดยมีการเปิดการเรียนการสอนโดยทั่วประเทศมีการจัดการแข่งขันตั้งแต่ระดับโรงเรียนและระดับสูงขึ้นไป รวมทั้งได้มีการบรรจุกีฬาเทควันโด ลงในหลักสูตรของการเรียนการศึกษาต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและการเล่นกีฬาเทควันโดให้เด็กและเยาวชนได้มีเวทีในการแข่งขันกีฬาเทควันอีกทางหนึ่งด้วย โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภท ท่ารำพุมเซ่ และ ประเภทต่อสู้ ซึ่งมีทีมนักกีฬาที่เข้าร่วมกว่า 26 ทีม ชั้นนำในประเทศไทย
โดยสรุปผลการแข่งขันถ้วยร่วมอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม RSR เทควันโด จากชลบุรี ที่ 2 ได้แก่ทีม WCR & NRM ที่ 3 ทีมรังสิยา เทควันโด (Rancsiygy) จากสัตหีบ รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากนายกเมืองพัทยาพร้อมเงินรางวัล 10,000-7,000-5,000 บาท ตามลำดับ ร่วมไปถึงยังมีการมอบรางวัลอื่นๆอีกมากมายทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและการเล่นกีฬาเทควันโดให้เด็กและเยาวชนได้มีเวทีในการแข่งขันกีฬาในการแสดงความสามารถพัฒนาฝีมือ นำไปสู่เส้นทางสายอาชีพ และ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

Pattaya Open International Taekwondo Championship 2023# 3rd

On Saturday and Sunday April 22nd & 23, 2023 at Pattaya Indoor Athletics Stadium was the 3rd Pattaya Open International Taekwondo Championship 2023. The competition has six countries more than 26 teams and 1,200 athletes joined, and divided into two divisions; Poomsae Referee and Fight competition. RSR Taekwondo Team from Chonburi was the winner, WCR & NRM Taekwondo Team was the 2nd and Rancsiygy Taekwondo Team from Sattahi was the 3rd, all received Honor trophies and prizes 10,000 baht for the winner. There were many trophies were given to the Taekwondo athletes. To give opportunities for the youth to play Taekwondo, develop their Taekwondo skills and youth value their spare time to benefit were the competition objectives.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *