สภ.เมืองพัทยาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนลงทะเบียนไลน์สำรวจสภาพชุมชน

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

สภ.เมืองพัทยาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนลงทะเบียนไลน์สำรวจสภาพชุมชนรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านไลน์  Police ชุมชนยั่งยืน

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ที่ ซอยเฉลิมพระเกียรติ 15ซอยแย้มยิ้ม พ.ต.ต.ชัยณรงค์ ไชยอินทร์ สวป.สภ.เมืองพัทยา หัวหน้า ชุดตำรวจมวลชนสัมพันธ์ ร่วมกับประธานชุมชนชุมสาย คณะกรรมการชุมชนชุมสาย และภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่พบปะชาวบ้านเก็บข้อมูลร่วมชุมชนแก้ไขปัญหายาเสพ ในโครงการ ชุมชนยั่งยืน ในโชนซอยเฉลิมพระเกียรติ 15 ซอยแย้มยิ้มพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนลงทะเบียนไลน์แบบ- สำรวจสภาพชุมชนรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รับฟังปัญหาเรื่องยาเสพติด การพนันโจรขโมย เพื่อสำรวจ ประเมินและแก้ไข ผ่านไลน์  Police ชุมชนยั่งยืน ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ครั้งนี้  เพื่อทำการสุ่มคนหาและสอบถามปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน ที่อาจมีแฝงตัว อยู่ ซึ่งจากการลงพื้นที่รับฟังปัญหาและเก็บข้อมูลในครั้งนี้ ต้องเน้นย้ำว่าไม่ได้เป็นการมาจับกุม และจะเป็นการ ช่วยเหลือนำมาบำบัด  แต่หากไม่เข้าร่วมโครงการและถูกจับได้จะถูกดำเนินคลีตามข้อกฎหมาย ซึ่งจะถือว่าให้โอกาสกลับตัวแล้ว โดยจะร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานที่ ให้ความร่วมมือ อาทิ  อำเภอบางละมุง เมืองพัทยา และอื่นๆ  โดยผ่านขั้นตอนของกระบวนการ นำผู้เสพ ผู้ค้า มาเข้าร่วม โครงการชุมชนยั่งยืน โดยคาดว่าหลังจากลงพื้นที่ครบถ้วนตามเป้าหมายแล้ว และสามารถ รวบรวมผู้เสพผู้ค้าที่มีความสมัครใจจะเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะเปิดโครงการชุมชนยั่งยืนของสภ.เมืองพัทยาอย่างทางการในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 นี้ ที่ชุมชนชุมสาย

Pattaya Police Station publicized residents to use Line application for services

On 15th June 2021, Pattaya Policemen visited Soi Chaloem Phrakiat 15 to publicize residents to use Line application for services.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *