สภ.เมืองพัทยาเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

สภ.เมืองพัทยาเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติใส่ใจให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ที่ ชุมชนชุมสาย พ.ต.อ. ธนาวุธ จงจิระ รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรีรักษาราชการแทน ผู้กำกับการสภ.เมืองพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา นายวุฒธิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง นายสมพล จิตติเรืองเกียรติ สาธารณะสุขอำเภอบางละมุง นายจิรวัฒน์ ปลุกใจ ประธานชุมชนชุมสาย ได้ร่วมกันเปิดโครงการดำเนินงาน และลงนาม MOU ชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ภาคีเครือข่ายร่วมประชาชนเพื่อดำเนินงานตามโครงการฯใส่ใจให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายนโยบายเพื่อพัฒนาและดำเนินงานชุมชนยั่งยืน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ และการบำบัดผู้ยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยหลังจากจัดตั้งคณะทำงานเสร็จสิ้น จะใช้เวลา 3 เดือนปฏิบัติการลงพื้นที่เชิงรุกทำการกลั่นกรองรับรองบุคคลและครัวเรือน ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การค้นหาผู้เสพ ผู้เกี่ยวข้องเพื่อเข้ากระบวนการชุมชนบำบัด กำหนดรูปแบบการคัดกรอง และรูปแบบการเอกซเรย์ผู้เสพ โดยโครงการมุ่งเน้นที่จะค้นหาผู้เสพ ทุกคน เพื่อนำไปบำบัดร้างกฎชุมชน ฟื้นฟูสังคม ดำรงความเข้มแข็ง เฝ้าระวัง และติดตามประเมินผล เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีส่วนร่วมแก้ไข ติดตาม ช่วยเหลือ ให้เกิดสังคมสงบสุข โดยประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะแจ้งข้อมูลต้องสงสัยสามารถแจ้งได้ที่เบอร์กลาง 191 หรือ ที่ชุมชนชุมสาย พัทยากลาง

Pattaya Police Station and ChumChonChumSai Community opened the Anti – Drug campaign

On 18th June 2021 at ChumSai Community Pattaya, Pol. Col. Thanawut Jongjira, deputy commander of Chonburi Police along with Mr. Ronakit Ekasingh, Pattaya Deputy Mayor, Mr. Wuttisak Singhadecho,  The Chief District Officer of Banglamung District, Mr. Jirawat Plukjai, ChumSai Community President and committee opened the Anti – Drug MOU-Memorandum of Understanding campaign. To solve drug problems in communities was the objective.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *