รองนายกเมืองพัทยา ลงตรวจสอบซ่อมแซมท่อระบายน้ำเสียแตกผิวจราจรยุบตัว

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

รองนายกเมืองพัทยา ลงตรวจสอบซ่อมแซมท่อระบายน้ำเสียแตกผิวจราจรยุบตัวชาวบ้านร้องเรียน หน้าซอยพัทยาใต้ 18

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ที่ หน้าซอยพัทยาใต้ 18 นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา นายนิคม แสงแก้ว  คณะทำงานนายกเมืองพัทยาพร้อมคณะฯ และเจ้าหน้าที่สำนักการช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยาลงพื้นที่ ตรวจสอบซ่อมแซมผิวจราจรยุบตัวลงเนื่องจากการประปาได้ขุดไปโดนท่อแรงดันของช่างสุขาภิบาล หน้าซอยดังกล่าว สืบเนื่องจากกรณีท่อแรงดันรับน้ำเสียตรงช่วงบริเวณดังกล่าวรับน้ำเสียจากคลองพัทยาใต้ เพื่อส่งไปที่บ่อสูบหน้าโรงพยาบาลเมืองพัทยาใต้พื้นที่ดินมีจุดรั่วและได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน ประมาณ 1 อาทิตย์ ที่ผ่านมา และทางเมืองพัทยาได้ค้นหาจนพบจุดรั่วไหลของน้ำแล้ว ซึ่งตรงนี้เมืองพัทยาได้เร่งดำเนินการแก้ไข และเนื่องด้วยบ่อสูบคลองพัทยาใต้ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนปั้มใหม่ 4 ตัว มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่มแรงดันแรงส่งมากขึ้นด้วย และคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินงานประมาณ 2-3 วัน  ในการซ่อมแซมหรือหากน้ำมีการรั่วไหลมากก็ต้องดำเนินการเปลี่ยนท่อ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการระบายน้ำได้ดีมากยิ่งขึ้น

Pattaya Deputy Mayor visited the fixing drainage in front of Soi 18, South Pattaya

On 24th June 2021, Mr. Pattana Boonsawat, Pattaya Deputy Mayor along with Mr. Nikhom Sangkeaw, Pattaya Mayor Working Team and the officers from Sanitary Engineering department visited in front of Soi 18, South Pattaya to fix the damaging drainage as citizens complained.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *