กองทุนหมู่บ้านชุมชนซอยกอไผ่ประชุมเตรียมจัดงานสงกรานต์ภายใต้มาตรการของรัฐ

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

กองทุนหมู่บ้านชุมชนซอยกอไผ่จัดประชุมเพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนงานกองทุนฯเผยเตรียมจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ภายใต้มาตรการของรัฐฯ16 เมษายน 64 นี้

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 13 มีนาคม 2564 ที่ชุมชนซอยกอไผ่ นายนิคม แสงแก้ว ประธานกองทุนหมู่บ้านฯ นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ พร้อมด้วยเลขาฯที่ปรึกษาและคณะกรรมการชุมชนเปิดการประชุมประจำเดือนกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมืองพัทยาซอยกอไผ่ กองทุนหมู่บ้านชุมชนซอยกอไผ่จัดประชุมเพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนงานกองทุนฯเผยเตรียมจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ภายใต้มาตรการของรัฐฯ16 เมษายน 2564 นี้ โดยมีการ ติดตามการดำเนินงานในการให้ทุนกู้ยืมต่อยอดให้ประชาชนในชุมชนมีอาชีพมีรายได้ ซึ่งที่ผ่านมาสมาชิกกองทุนที่กู้ยืมเงินไปต่อยอดอาชีพจำนวนกว่า 100 คนได้ประสพปัญหาการผ่อนส่งยอดจากพิษโควิด และทางธนาคารออมสินได้ทำการพักชำระหนี้ให้ และปัจจุบันเมื่อสถานการณ์เริ่มดีขึ้นและเพื่อให้กองทุนสามารถขับเคลื่อนงานไปได้ต่อจึงจำเป็นจำเป็นต้องดำเนินการต่อไป โดยสำหรับผู้ที่มีกำลังในการส่งก็ให้มารับใบกองทุนไปส่งต่อส่วนสำหรับสมาชิกที่ ไม่มีเงินในการชำระในวงเงินเต็มหรือผ่อนจ่ายเท่าที่จ่ายได้ หรือให้จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยขั้นต่ำ เพื่อที่จะได้ปิดงบประมาณประจำปีและเตรียมปล่อยกู้ในรอบต่อไป เพื่อให้กองทุนสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้พร้อมทั้งประชุมเตรียมจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ภายใต้มาตราการของรัฐบาล ในการรณรงค์ในเรื่องของวัฒนธรรมไทยประเพณีรดน้ำดำหัวและทำบุญ งดเว้นการสาดน้ำและปะแป้ง ซึ่งจะจัดในวันที่ 16 เมษายน 2564 และหลังจากวันนั้นก็จะมีการประชุมใหญ่กองทุนฯอีกครั้ง ต่อมาเข้าสู่ 2 วาระสุดท้ายในกองทุนเงินออมเงินเดือนละ 500 ของคณะกรรมการชุมชนให้ตัดยอดมาเริ่มออมกันใหม่ โดยไม่เก็บย้อนหลัง ซึ่งรวมเป็น 4 งวด ในเดือนมีนาคม 2564 นี้ จากนั้นชี้แจงเรื่องตู้ซักผ้าหยอดเหรียญกองทุนหมู่บ้าน ชุมชนซอยกอไผ่ที่เตรียมไปติดตั้งเพิ่มอีก 6 ตู้ โดยหนึ่งคณะกรรมการได้เสนอให้นำไปติดตั้งที่หน้าร้านค้าขายของชำร้านกลางซอยร้าน กล้วยกอไผ่ เพื่อจะได้สามารถสร้างรายได้นำมาพัฒนาชุมชนให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อไป 

Mother of Land Fund at Khopai Community held a monthly annual meeting pre – new normal Songkran Festival 2021

On 13th March 2021 at at Khopai Community, Mr. Nikhom Sangkeaw, Mother of Land Fund at Khopai Community president along with Mr. Wirat Joyinda, Khopai Community president, community secretary and committees attended the a monthly  annual meeting on topic of  pre- new normal Traditional Songkran Festival 2021 which will be held on 16th April 2021.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *