ททท.ร่วมกับกลุ่มผู้ชื่นชอบรถยนต์เตรียมจัดกิจกรรม Cars &Coffee Club N Vacation

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

ททท.ร่วมกับกลุ่มผู้ชื่นชอบรถยนต์เตรียมจัดกิจกรรม Cars &Coffee Club N Vacation ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา

วันที่8 มีนาคม 2564 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานประชุมหารือจัดกิจกรรม Cars & Coffee Club N Vacation โดยมีนายขจรเดช อภิชาติตรากุล ผอ.ททท.สำนักงานพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท.ร่วมกับกลุ่ม Cars & Coffee Club Thailand ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ชื่นชอบรถยนต์และจัดกิจกรรมรวมตัวสมาชิก เพื่อพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นประจำโดยกำหนดจัดงานในวันที่ 20 มีนาคม 2564 ณ เมืองพัทยา ซึ่งคาดว่าจะมีสมาชิกเข้าร่วมงานประมาณ 700 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศษรฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาภายใต้มาตราการป้องกันเข้มโดยจะมีมาตรการ ในการคัดกรองและจุดบริการเจลแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้เมืองพัทยาเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มคนที่ชื่นชอบการขับรถรวมถึงประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวเพิ่มจำนวนการพักค้างและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางสู่เมืองพัทยามากยิ่งขึ้น

Tourism Authority of Thailand cooperated with cars lover pre- held Cars &Coffee Club N Vacation

On 8th March 2021 at Pattaya City Hall, Mr. Ronakit Ekasingh, Pattaya Deputy Mayor was the president meeting of pre- held Cars & Coffee Club N Vacation which will be held on Saturday 20th March 2021. To promote and support Pattaya tourism was the event objective.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *