เทศบาลเมืองหนองปรือมอบความห่วงใยปิ่นโตปันสุขและความห่วงใย

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เทศบาลเมืองหนองปรือมอบความห่วงใยปิ่นโตปันสุขและความห่วงใยแด่คนพิการ ผู้สูงอายุ ที่ยากไร้จำนวน 20 ราย

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 07.30 น. ที่ วัดสุทธาวาส นางปัทมา ชาญเชี่ยว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมโครงการปิ่นโตปันสุขและความห่วงใยแด่คนพิการ ผู้สูงอายุ ที่ยากไร้ในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ โดยมีจิตอาสา จำนวน 11 ราย ที่นำปิ่นโตปันสุขจากท่านมหาถาวร ฐานะวโร รองเจ้าคณะอำเภอบางละมุง เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส โดยปิ่นโตดังกล่าว จะมีกับข้าวอยู่ภายในที่ประชาชนนำมาทำบุญที่วัดและหลังจากพระฉันท์เสร็จสิ้นจะเหลือกับข้าวจำนวนมากทางเจ้าอาวาสและทางเทศบาลจึงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยากไร้และได้รับความเดือดร้อนได้มีข้าวกิน และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จึงได้ให้จิตอาสานำไปมอบให้คนพิการและผู้สูงอายุยากไร้ อาทิ คุณกิติพงษ์ พ่วงสุวรรณ คนพิการยากไร้ และคุณล้อมสุข ทองอ่อน ผู้สูงอายุยากไร้  คุณสำรวย รื่นแก้ว คุณประมวล สุทธิวิสาย 2 สามีภรรยาที่พิการติดเตียง และคุณบุญธรรม เสมอภาค ผู้สูงอายุยากไร้ คุณเสนอ เอมโอษฐ์ ผู้สูงอายุยากไร้ และอื่นๆรวมกว่า 20 ราย ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาข์ความเดือดร้อนในเบื้องต้น  

On 21st January 2021 at Sutthawat Temple, Mrs. Pattama Chanchiew, Social Welfare chief joined “Pin-To-Pan -Suk” to give food and necessities to 20 poor, disabled, and elderly local  residents.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *