รร.อวานี พัทยา ส่งมอบความสุขให้แก่ผู้พิการกว่า 400 คน ที่ บ้านการุณยเวศม์

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

รร.อวานี พัทยา เลี้ยงอาหารพร้อมมอบเงินช่วยเหลือ และสิ่งของจำเป็นบ้านการุณยเวศม์ ส่งมอบความสุขให้แก่ผู้พิการกว่า 400 คน

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ บ้านการุณยเวศม์ ต.โรงโป๊ะ นายสมศักดิ์  ตันเรืองศรี ผจก.ทั่วไปฯนำคณะผู้บริหารและพนักงานที่มีวันเกิดในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์กว่า 60 คนร่วมมอบความสุขและเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมมอบเงินช่วยเหลือจำนวนกว่า 30,000 บาท และสิ่งของจำเป็นในชีวิตประวันประเภท นม  แป้ง สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม ผงซักฟอกฯลฯส่งมอบความสุขให้แก่ผู้พิการกว่า 400 คน  ทั้งนี้ทางโรงแรมฯยึดมั่นในการดูแลเอาใจใส่สังคมซึ่งเป็นค่านิยมที่ถูกนำมาปฎิบัติอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี

Avani Pattaya Resort host lunch at Karunyawet Home for Persons with Disabilities

On 7th February 2020, more than 60 persons of Avani Pattaya Resort led by Mr. Somsak Tanruengsri General Manager, hotel managements and staffs donated more than 30,000 baht; materials needed and lunch to Karunyawet Home for Persons with Disabilities.

 

 

 

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *