เทศบาลเมืองหนองปรือฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตลาดสดผู้ใหญ่กุ่ย

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เทศบาลเมืองหนองปรือลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตลาดสดผู้ใหญ่กุ่ยและพื้นที่โดยรอบ

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ที่ตลาดสดผู้ใหญ่กุ่ย ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส  เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19) ที่บริเวณดังกล่าวและพื้นที่โดยรอบ สำหรับแผนรณรงค์ควบคุมป้องกันโรค COVID -19 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในสถานที่เป้าหมายที่เป็นสถานที่สาธารณะที่มีประชาชนสัญจรหนาแน่น ตลาด แคมป์คนงานต่างด้าว และชุมชนต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเทศบาลเมืองหนองปรือ พร้อมทั้งเข้ม มาตรการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ ตามที่ทางราชการกำหนด คือ มีจุดคัดกรองประชาชนก่อนเข้า-ออกตลาด การจัดให้มีบริการจุดล้างมือ มาตรการให้ผู้มาใช้บริการ แม่ค้า พ่อค้า สวมหน้ากากอนามัย ทำความสะอาดพื้นผิวและอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสบ่อย เว้นระยะห่าง หรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่น และใช้แพลตฟอร์มไทยชนะในการเข้าออกสถานที่สาธารณะ

On 25th December 2020 Dr. Mai Chainit, The Mayor of Nongprue municipality assigned Division of Public Health and Environment officials sprayed anti- Covid-19 virus at Phuyai-Gui market (Local Fresh Market) and around that area.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *