มูลนิธิมือต่อมือร่วมเมืองพัทยาแจกหน้ากากผ้าแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) ทางมูลนิธิมือต่อมือร่วมกับกลุ่มจิตอาสาต้านโควิดเมืองพัทยา นำโดย นายพาสกร อยู่สมบูรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยาร่วมกันแจกหน้ากากผ้าจำนวน 500 ชิ้น มามอบให้กับทางโรงเรียนเมืองพัทยา 7 เพื่อป้องกันการแพร่ระบายไวรัสโควิด 19 โดยมีผู้บริหารโรงเรียนพร้อมกับคณะครูอาจารย์ เป็นตัวแทนรับมอบ ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะนำไปแจกให้กับนักเรียนทั้ง 3 ขนาดไซส์ของหน้ากากที่รับมอบมาในครั้งนี้ให้แก่นักเรียนได้ใช้ตามลำดับต่อไป

Hand to Hand Foundation and Pattaya City offered hygiene face masks to Pattaya School No. 7 students

On 23rd September 2020, Hand to Hand Foundation along with Pattaya City brought 500 pieces of hygiene face masks to students of Pattaya School No. 7.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *