เกาะล้าน New Normal Style ค่าเรือเพียง 30 บาท บรรยากาศหลักแสน

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เกาะล้าน New Normal Style ค่าเรือเพียง 30 บาทบรรยากาศหลักแสน น้ำใส ไหลเย็น ทรายขาว เหนือคำบรรยาย!

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2563 หลังจากที่รัฐบาลประกาศผ่อนปรนเปิดเกาะล้านต้อนรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ในช่วงวันที่ 1มิถุนายน 2563  ที่ผ่านมา พบว่าเสมือนชายหาดได้พักผ่อน หาดทรายขวาๆ สวยมากน้ำใสๆ เห็นตัวปลา เงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนแบบครอบครัว โดยสำหรับผู้ที่สนใจสามารถนั่งเรือที่ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ค่าเรือเพียงท่านละ 30 บาท  รอบเรือออกจากท่าพัทยา –ไปเกาะล้าน ท่าหน้าบ้าน 7.00 น.10.00 น.12.00 น. 14.00 น. 15.30 น. 17.00 น.18.30 น. ไปลงหาดตาแหวน 8.00 น. 9.00 น. 11.00 น. 13.00 น. พร้อมขอความร่วมประชาชนและนักท่องเที่ยวมือในการปฏิบัติตาม มาตรการ New Normal Style สวมหน้ากาก อนามัย รักษาระยะห่างตามแนวนโยบายสาธารณสุขหรือ Social Distancing อย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร งดการสูบบุหรี่บริเวณชายหาดทุกแห่งของเกาะล้าน ในทุกกรณี งดเว้นการดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดบนพื้นที่ชายหาดทุกแห่ง ในเกาะล้าน หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอลล์ อย่างสม่ำเสมอก่อนการรับประทานหรือหยิบจับอาหารทุกครั้ง เมื่อเข้าใช้บริการสถานที่ร้านอาหาร ให้ท่านเช็คอินไทยชนะ หรือลงทะเบียนกับร้านนั้นๆไว้เป็นหลักฐานในการสืบสวนโรค ร่วมปฎิบัติตามแนวทาง “New Normal” เรียนรู้วิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่เพื่อป้องกันตนเองและผู้อื่น

On 13th June 2020 after the government unlock down the beach area.  Koh Larn, Pattaya is reopen again with the New Normal Style, enjoy a very clean and beautiful white sand beach and perfect view. Good for everyone who love to relax on the beach. Highly recommend please visit Koh Larn, Pattaya.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *