เมืองพัทยาประชุมร่วม อพท.และภาคเอกชนวิจัยโครงการความต้องการของการเรียนการสอนแบบ e-Learning สื่ออิเล็กโทรนิกส์ ในรูปแบบแอปพริเคชั่นถึงความเป็นไปได้ที่จะนำมพัฒนาในอนาคต

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมืองพัทยาประชุมร่วม อพท.และภาคเอกชนวิจัยโครงการความต้องการของการเรียนการสอนแบบ e-Learning สื่ออิเล็กโทรนิกส์ ในรูปแบบแอปพริเคชั่นถึงความเป็นไปได้ที่จะนำมพัฒนาในอนาคต

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 14 ส.ค. 63 ที่ ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยานายรณกิจ เอกะสิงห์  รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุม ร่วม อพท.และภาคเอกชนวิจัยโครงการความต้องการของการเรียนการสอนแบบ e-Learning สื่ออิเล็กโทรนิกส์ ในแอปพริเคชั่นโดยมี นายธิติ จันทร์แต่งผล ผู้จัดการพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.3)  พร้อมด้วย ผู้วิจัยโครงการ คณที่ปรึกษา บริษัทซินเนอร์รี่ คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทยจำกัด  และหน่วยงานส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมถึงแนวทางวิจัยโครงการความต้องการของการเรียนการสอนแบบ e-Learning สื่ออิเล็กโทรนิกส์  ในแบบสอบถามวิจัยโครงการที่ทางบริษัทเอกชน ดังกล่าวมานำเสนอ เพื่อให้ทางเมืองพัทยา พิจารณารูปแบบความเหมาะสมที่อาจจะนำมาพัมนาการเรียนการสอนในอนาคต

การเรียนออนไลน์ (e-Learning) หมายถึง การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ กระบวนการจัดการความรู้ผสานการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายทางเทคโนโลยี ใช้เป็นสื่อกลางในฝึกอบรมและรับสารองค์ความรู้ร่วมกัน เป็นช่องทางให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ผ่านโปรแกรมบทเรียนเนื้อหาที่พัฒนาไว้ ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนพร้อมกันแบบผสานเวลา (synchronous) หรือไม่ผสานเวลา (asynchronous) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้เกิดการสร้างปฏิบัติสัมพันธ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้

ซึ่งรูปแบบโครงการคร่าวๆเผยว่าจะมีการสร้างแอปพริเคชั่น รูปแบบหนึ่งเพื่อรองรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์  ไม่จำเป็นต้องมาเรียน ที่โรงเรียนเสมอไป เพราะในบางพื้นที่หรือบางคนอาจจะไม่สะดวกในการเดินทาง ยังไม่เน้นในกลุ่มเยาวชนแต่มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายภายนอกเช่น คนที่ ต้องการเรียนเพื่อปรับวุฒิการศึกษา เรียนเพื่อเสริมความรู้  ความสามารถ ทั้งนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการวิจัยถึงความเหมาะสมเท่านั้นยังไม่มีการเริ่มดำเนินงาน

Pattaya held a meeting with Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Public Organization) and Private Sector research in the Project of e-learning.

Pattaya city, Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Public Organization) [DASTA], and Private Sector held a meeting on the research Project of e-learning on 14th August 2020 at 10:30 Hrs. at the meeting hall of Pattaya City. Mr. Ronnakit Aekasingh, Deputy Mayor of Pattaya City, being the president in the opening of the meeting. The meeting was held due to the research in the development of online education, education online application, and many more. This research could then be applied in this situation due to the spread of COVID-19 and helps students and people to further their learning at home.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *