โรงเรียนเสริมสวยเกศศิริ พัทยา ออกร้านทำกิจกรรมตัดผมฟรี ให้เด็กนักเรียน โรงเรียนเมืองพัทยา 5

Please follow and like us:

Pattaya Good News team

ภาษาไทย/English

โรงเรียนเสริมสวยเกศศิริ พัทยา ออกร้านทำกิจกรรมตัดผมฟรี ให้เด็กนักเรียน โรงเรียนเมืองพัทยา 5

เมื่อช่วงสายของวันที่  23 กรกฏาคม 2563 ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 5 นางสาวศิริวรรณ ทองอำไพผอ.โรงเรียนเสริมสวยเกศศิริพัทยา นานาชาติ นำคณะครู และนักเรียนของทางโรงเรียนออกร้านทำกิจกรรมตัดผมฟรีให้เด็กนักเรียน โรงเรียนเมืองพัทยา 5 ทุกระดับชั้น ทั้งผู้หญิงและชาย โดยมีนางนฤมล อินทพงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 5 นายจิรวัฒน์ ปลุกใจ นางบุญศรี ศุภวงศ์ คณะกรรมการสถานศึกษา คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียนที่สนใจจะประหยัดค่าใช้จ่ายช่วยผู้ปกครองโดยได้ดำเนินการตัดมา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 – 23 ก.ค. 63 มีนักเรียน เข้าร่วมตัดกว่า 200 กว่าคนขึ้นไป  ทั้งนี้ทางโรงเรียนเสริมสวยเกศศิริ พัทยา จะมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมในทุกเดือนในการออกร้านตัดผมไปตามโรงเรียน หมุนเวียนเดือนละ 2 ครั้ง หรือ หากหน่วยงานภาครัฐหรือการกุศล สนใจที่จะให้ทางเรียนไปออกร้านบริการตัดผมฟรีสามารถติดต่อได้ที่เบอร์  038-4240489 หรือ 081-7815669  คุณ ศิริวรรณ

Katesiri Pattaya International Beauty School visited student at Pattaya School No. 5 to offer a hair cut

On 23rd July 2020, Katesiri Pattaya International Beauty School visited students at Pattaya School No. 5 to offer a hair cut for more than 200 students free of charge.  This is one of Katesiri Pattaya International Beauty School Corporate social responsibility. For any government or charity organizations who would like this hair cut CSR services please contact: 038-4240489 or 081-7815669

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *