เทศกิจเมืองพัทยาตรวจ“ตู้ฟ้าทะลายโจร”ดูแลประชาชน 24

Please follow and like us:

Pattaya Good News  Team

ภาษาไทย/English

เทศกิจเมืองพัทยาตรวจ “ตู้ฟ้าทะลายโจร ดูแลประชาชน​ 24​ ชั่วโมง 3 เขตได้แก่ เขตนาเกลือเขตพัทยาและเขตจอมเทียน ลดอาชญากรรม

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ในพื้นที่เมืองพัทยา พันตำรวจตรี จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ รก.ผอ.ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงเมืองพัทยา หัวหน้างานเทศกิจเมืองพัทยา เปิดเผยว่า ได้จัดโครงการเทศกิจเมืองพัทยา ตู้ฟ้าทะลายโจร ลดจุดเสี่ยง เข้าใจ เข้าถึง ทำงานเคียงข้างประชาชน  ซึ่งส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง สำนักปลัดเมืองพัทยา ฝ่ายเทศกิจเมืองพัทยา นอกจากจะมีหน้าที่ดูแลความสะอาด ความและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ยังมีหน้าที่สร้างความปลอดภัยและลดจุดเสี่ยงให้แก่ ชุมชนในเขตเมืองพัทยาสำหรับโครงการ “เทศกิจเมืองพัทยา ตู้ฟ้าทะลายโจร” เป็นจุดตรวจตู้ความสงบเรียบร้อยหลัก ในการปฏิบัติงานจะคล้ายๆเหมือนของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจตู้แดง โดยมีพันตำรวจตรีจีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ รก.ผอ.ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ควบคุมดูแล ซึ่งในขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 10 จุดเสี่ยง โดยแบ่งออกเป็น 3 เขต ได้แก่เขตนาเกลือ เขตพัทยา และเขตจอมเทียน ทั้งหมด 3 ผลัด ผลัดเช้า เวลา 08.30 -16.00 น. ผลัดบ่าย 15.00-23.00 น. ผลัดดึก 23.00-08.00 น. ทำหน้าที่สลับหมุนเวียนตรวจสอบความเรียบร้อยภายในเขตเมืองพัทยาร้องเรียน ร้องทุกข์โทร 1337 คอลเซ็นเตอร์เมืองพัทยา เราดูแลประชาชน 24 ชั่วโมง ในโครงการ เทศกิจพัทยา ฟ้าทะลายโจร

On 15th January 2021 in Pattaya area, Pattaya municipal informed about municipal blue patrol box project which was set up to prevent crime in the communities and to help citizens 24 hours. There municipal has set up now 10 points of blue patrol boxes in three areas; Naklue, Pattaya, and Jomtien.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *